NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM CHCE PROPOJIT ČLENY OBOROVÝCH SVAZŮ A INSTITUCÍ: USPOŘÁDÁ RESORTNÍ DNY!

Potraviny jsou tím nejdůležitějším, co lidstvo od pradávna zajímá – jídlo je ostatně jednou ze základních lidských potřeb. Ti, kdož se pěstováním plodin nebo chovem hospodářských zvířat v různých formách zabývají, se zpravidla sdružují do oborových svazů a ač se sféry jejich činností značně různí, mají jednoho společného jmenovatele: zemědělství. Přesto dnes fungují dost solitérně, atomizovaně, a proto se Národní zemědělské muzeum spolu s Ministerstvem zemědělství ČR rozhodly k nevšednímu kroku: propojit všechny příslušné svazy, instituce a organizace a připravit pro jejich členy tzv. Resortní dny.

Neděle 4. září, 2. října, 6. listopadu a 4. prosince – to jsou dny, kdy Národní zemědělské muzeum otevře brány své hlavní budovy v Praze na Letné všem členům oborových svazů, institucí a organizací. Cílem akce, kterou osobně zaštítil ministr Marian Jurečka, je oživit vazby mezi jejich pracovníky a členy, navodit otevřenější komunikaci, najít nové možnosti spolupráce a sdílet vzájemné souručenství, cosi jako „stavovskou příslušnost“ . V ony dny by se tak v krásné funkcionalistické budově muzea na pražské Letné mohli a měli setkat vinaři, ovocnáři, včelaři a zahrádkáři se soukromými zemědělci, myslivci, farmáři a provozovateli lesů a rybníků a zároveň i pracovníci výzkumných ústavů a odborných pracovišť. Všechny totiž spojuje vztah k půdě, řekám, lesům, rostlinám a živočichům, přestože v různých formách a podobách. A právě jejich společný jmenovatel – zemědělství – by mohl dát v budoucnu za vznik řadě užitečných společných projektů. Generální ředitel Národního zemědělského muzea doc. Ing. Milan Jan Půček, Ph.D. k tomu říká: „Naším primárním cílem bylo zpřístupnit Národní zemědělské muzeum a jeho expozice co nejširší odborné veřejnosti a ukázat možnosti využití naší prezentační, sbírkotvorné i vědecké činnosti. Poté jsme se ale rozhodli oslovit „naše“ resortní organizace, instituce a svazy přímo s nabídkou aktivního partnerství. Pokud se budeme častěji vídat a intenzivněji komunikovat, určitě se objeví celá řada možností spolupráce a pravidelná společná setkání by se mohla stát podhoubím pro vznik velmi zajímavých a přínosných projektů.Vždy první neděli v měsíci tak budou mít všichni partneři z odvětví zemědělství (tedy zaměstnanci, členové a spolupracovníci Ministerstva zemědělství a oborových organizací) vstup do hlavní budovy Národního zemědělského muzea v Praze zdarma.

Muzeum ale nechce působit pouze jako poskytovatel prostor – jeho cílem je představit se jako živá instituce, jejímž prostřednictvím mohou partneři prezentovat výsledky své činnosti nebo svoji práci a otevírat nová témata. Vedení muzea chce také vytvořit společnou platformu pro přípravu nových expozic, výstav, akcí, přednášek a workshopů a s partnery najít nové cesty, jimiž je možné poutavou a srozumitelnou formou zemědělská témata prezentovat veřejnosti.Resortní dny pořádá Národní zemědělské muzeum spolu s Ministerstvem zemědělství ČR každou první neděli v měsíci do konce letošního roku, všichni návštěvníci z oboru budou vítáni od 9 do 17 hodin. Pokud se společná setkání osvědčí, budou Resortní dny pokračovat i v roce 2017.

Kontaktní osoba: Jiří Houdek, jiri.houdek@nzm.cz, tel. 724 996 626

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tématikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. NZM má kromě budovy v Praze 7 na Letné také další 4 pobočky (Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice). Jednotlivé pobočky Národního zemědělského muzea jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři.

Kontakt: NZM, Kostelní 44, Praha 7, www.nzm.cz,

tel. 220 308 322, 773 451 012,

mail lenka.martinkova@nzm.cz

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info