Co to zase je, ta nodulární dermatitida skotu?

Každé dva tři roky se objevuje „nová hrozba“, která už zcela jistě zdecimuje chovy skotu, prasat anebo slepic či dokonce celou lidskou populaci. Zaloví-li člověk v paměti, tak se mu vybaví BSE, SARS, neštovice, klasický mor prasat, vzteklina, ptačí chřipka, prasečí chřipka, katarální horečka ovcí neboli blutengue. Nezapomněli jsme na něco?

Prakticky všechna tato onemocnění, kromě prionové nemoci šílených krav, bylo možné zvládnout pomocí vakcinace. A doufejme, že tomu tak bude i s poslední nákazou, pokud očkování odsouhlasí odborné orgány EU. Jde o nákazu NDS, nodulární dermatitidu skotu, která se šíří do Evropy od východu a od jihu.

Je třeba předeslat, že nejde o zoonózu, takže nehrozí přenos na člověka. Ani dobytek příliš nehyne, zpravidla nákazu přečká lehce oslaben, a posléze, již imunizován, dále přináší užitek. Jistý problém je dočasný pokles užitkovosti v průběhu onemocnění, ale hlavní problém tkví v tom, že, podle stávající legislativy je NDS vedena jako exotická nákaza, a proto by se mělo likvidovat celé ohnisko, tj. postižený chov.

Evropské země, z nejbližších například Rakousko a Slovensko, a taktéž naše Státní veterinární správa, proto usilují o změnu veterinární legislativy, o novou kategorizaci této nákazy. Nu a z této změny by pak vyplývala možnost preventivní vakcinace, což by zabránilo dalšímu šíření této nákazy z východu a jihu dále do Evropy. EU sice povolila výjimku Bulharsku, tam už mohou vakcinovat, ovšem znamená to celou řadu dalších negativ, například obchodních omezení. Se změnou legislativy a možnou regulérní vakcinací, by tyto zbytečné komplikace odpadly.

V ČR máme již s obdobnou vakcinací zkušenost, když se před několika lety likvidovala nákaza zvaná bluetongue, neboli katarální horečka ovcí. Ta má s NDS společné to, že ji také přenáší hmyz, tiplíci. A působením povětrnostních vlivů, zejména větrů, se nákaza může skokem přenést i o desítky kilometrů dál.

Zatím jsou sice české chovy skotu v pořádku, to znamená, že nákazová situace je u nás dobrá, a to jak díky práci chovatelů a veterinárních lékařů, tak díky státnímu veterinárnímu dozoru. Zdravá zvířata dávají také zdravotně nezávadné „produkty“, v případě skotu mléko, ale samozřejmě i maso. Situace se však může docela brzo změnit!

Ale co to vlastně je, ta nodulární dermatitida skotu? Již se objevila informace, že jsou to vlastně neštovice, ale tohoto pojmu se člověk skoro bojí. Tak jak je to doopravdy? Zeptal jsem se veterinárního lékaře Petra Šatrána, který učil na Veterinární a farmaceutické univerzitě, posléze pracoval v odboru zdraví zvířat na Státní veterinární správě a nyní je na našem Stálém zastoupení v Bruselu. Takové představení proto, aby bylo jasné, že jde o zasvěceného odborníka.

A Petr Šatrán říká: „V případě tohoto onemocnění, nodulární dermatitidou skotu, jde ve své podstatě o neštovice, způsobuje je podobný virus, který kdysi vyvolával neštovice u lidí (jsou to tzv. pox viry). V případě NDS je to trochu komplikovanější, protože to je modifikovaný neštovičný virus od malých přežvýkavců, proto capripox virus (capra - koza), který však postihuje skot. Což není až tak podstatné, jako spíše to, že díky vakcinaci se podařilo vymýtit lidské neštovice a to je dobrý příklad toho, že proti těmto nemocem lze úspěšně vakcinaci použít.“

To je názorný příklad. Obrana existuje. Toto onemocnění se tedy nejen projevuje jako neštovice, ale ony to v podstatě neštovice jsou. A co klasické kravské neštovice, na ty se už pomalu zapomnělo? Nezapomnělo, a Petr Šatrán dodává: „Klasické kravské neštovice se vyskytují, není to nákaza povinná hlášením a možná si někdo vzpomene na nedávný případ těchto neštovic u potkanů ve Francii. U lidí působí jen tzv. hrboly dojičů, což jsou takové boule na rukách. Změny se u dojnic vyskytují na vemeni a dojiči se nejčastěji nakazili. A anglický venkovský lékař Edward Jenner si už na konci osmnáctého století všiml, že dojiči, kteří jsou infikováni kravskými neštovicemi, neonemocní lidskými. Funguje tady zkřížená imunita. A tak vymyslel na tomto principu očkování, které chrání lidi od pravých neštovic a nazval to vakcinace, což je vlastně v překladu kravinizace, protože vacca je latinsky kráva. Takže vakcinace, neštovice a krávy mají bohatou historii, o které by se dalo mnohé povídat.“Podle Petra Šatrána se nyní usiluje (včetně naší republiky) o změnu legislativy, která stanovuje pravidla a podmínky pro tlumení a eradikaci NDS, a to na základě zkušeností z postižených států. V srpnu EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin – European Food Safety Authority) vydala zprávu, kde jasně konstatuje, že nejefektivnější je preventivní vakcinace s modifikovanou eliminací, což znamená, že se plošně preventivně naočkuje skot a pak se utrácejí pouze nemocné kusy. A toto funguje lépe, než pouhé vybíjení. Podmínkou je ale vakcinovat před zavlečením nákazy. 

Zdá se tedy, že není třeba podléhat panice, nicméně je dobré uvažovat realisticky a počítat s riziky. A zcela jistě je lepší včas vakcinovat, než posléze nuceně vybíjet!

Josef Duben

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info