Dožínky ASZ ČR - pořádná selská jízda

Letošní Selské dožínky Asociace soukromého zemědělství ČR dělaly skutečnou čest svému názvu. Byly zorganizovány sedláky a určeny sedlákům, tedy těm, jejichž zásluhou dosáhly žně zdárného konce. Nechyběli na nich ani srdečně pozvaní hosté z řad politické a akademické sféry či partnerských organizací, ale i ti ve svých vystoupeních poukázali na hlavní smysl dožínek – poděkovat hospodářům a popřát jim hodně úspěchů i do budoucna. Dožínkový věnec tentokrát převzal a hostitelem celé akce se stal předseda ASZ Žďár nad Sázavou Pavel Srna se svou rodinou. Zázemí pěti stovkám sedláků a jejich rodinným příslušníkům poskytl druhý zářijový pátek na svém statku v Mirošově. 

A když sedláci sedlákům, tak nelze nezmínit nasazení členů žďárské asociace. Ti ke zdaru akce přispěli organizační výpomocí před a v průběhu dožínek, tři z nich pak i laskavým svolením přivítat na svých farmách kolegy z ostatních regionů v rámci již tradičních prohlídek hospodářství, které vždy předcházejí hlavnímu programu. Proslulost této každoroční spanilé jízdy způsobila, že již na první navštívené farmě byla v čase zahájení prohlídky více než stovka sedláků od Šumavy po Nový Jičín a jejich počet se s každým navštíveným místem navyšoval.

Však také bylo na co se dívat! Jako první měli sedláci možnost prohlédnout si farmu rodiny Bencových v Nových Dvorech. Na ní začal hospodařit hned v roce 1990, jako jeden z prvních v regionu, Jaroslav Benc starší. Před dvanácti lety se k němu přidal syn Jaroslav a společně vybudovali prostornou novou stáj určenou pro chov mléčného skotu, pořídili i dojící automat. Na této moderní mléčné farmě dnes najdete 400 kusů skotu, zejména českých strak, ale i holštýnek. Zhruba 3,5 tis. litrů mléka od 125 dojnic denně odebírá východočeské mlékařské odbytové družstvo, což je dle slov pana Bence staršího při současné krizi na trhu s mlékem jediná cesta, jak situaci ekonomicky zvládnout. Živočišné výrobě je na farmě v Nových Dvorech samozřejmě podřízena i ta rostlinná - kromě průmyslových brambor na 23 hektarech půdy se Bencovi věnují výhradně pěstování krmných plodin na 150 hektarové výměře. 

Byla by jistě škoda navštívit Žďársko a nezastavit se v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, na který jsou místní právem pyšní. A tak kroky sedláků zamířily z Nových Dvorů právě sem. Prohlídku této jedinečné památky, která byla roku 1994 zařazena na Seznam světových kulturních a přírodních památek UNESCO, zařídil pro své kolegy místopředseda ASZ Žďár nad Sázavou Petr Hladík. A že bylo co obdivovat! Stavba, která vznikala v letech 1719 až 1722, se vymyká běžným dobovým uměleckým normám a představám. Je to unikátní umělecké dílo a nepochybně nejosobitější počin geniálního českého architekta s italskými předky Jana Blažeje Santiniho-Aichla ve stylu barokní gotiky. K realizaci stavby došlo díky letité spolupráci tohoto architekta s opatem žďárského kláštera cisterciáků Václava Vejmuly, velkého obdivovatele Jana Nepomuckého.

Se svým hospodářstvím, zaměřeným čistě na rostlinnou výrobu, ale hlavně provozem firmy Nominal v obci Vídeň, která je u nás průkopníkem ve výrobě bezlepkových potravin (zabývá se jí již více než dvacet let), seznámil sedláky další člen žďárské asociace Milan Novák. Tak jako se rozrůstá skupina celiaků, ale i lidí, kteří nechtějí svůj organismus tolik zatěžovat lepkem, přibývá i produktů této firmy. Ta na počátku nabízela čtyři druhy instantních kaší, dnes uvede na trh desátý, v jejím portfoliu jsou ale i směsi na těsta a chléb, mouky, strouhanka a makové náplně. Firma Nominal, která kromě rodinných příslušníků zaměstnává i 25 dalších lidí, využívá k výrobě i část vlastní rostlinné produkce, zejména pšenice špaldy, kterou pěstuje na 40 % pozemků, ale i žita a máku. Příroda, pečlivost, poctivost, pokora a píle – to je pět P firmy Nominal, ale i rodiny Novákových, která se od dob firemních začátků rozrostla o další generaci, jež se stala součástí rodinného podnikání.

Na své rodinné farmě v Meziboří, která se zabývá chovem masného skotu plemene charolais a produkcí chovného materiálu, přivítal své kolegy z ostatních regionů Vlastimil Hatlák se svou manželkou Jitkou. Základem chovu tohoto plemene původem z Francie na farmě rodiny Hatlákových se stal roku 1993 import sedmi jalovic. Aktuálně zde naleznete téměř stohlavé stádo o počtu 40 matek a 20 jalovic. Chov je zapojen do kontroly užitkovosti, prodáváni jsou jak plemenní býci, tak jalovice. Rodina obhospodařuje 80 hektarů luk a pastvin a téměř padesát ha orné půdy, na které jsou pěstovány krmné plodiny. Hatlákovi se mohou pochlubit celou řadou chovatelských úspěchů, největší radost jim však dělá jejich šest dětí ve věku od 14 měsíců do 20 let.

A pak již následoval přesun na hlavní část programu letošních Selských dožínek, který se odehrál na statku Pavla Srny a jeho rodiny v Mirošově. Na této usedlosti s bohatou historií hospodaří rod Srnových již od roku 1550. Samozřejmě s čtyři desetiletí trvající přestávkou, neboť za minulého režimu byla rodina násilně vystěhována a jejich majetku se ujal Státní statek Křižanov, působil zde i zemědělský „odborník“ a bývalý prezident Agrární komory Jan Veleba. Po letech socialistického zacházení ve stylu „všechno patří všem“ bylo hospodářství rodině navráceno v zuboženém stavu. Jeho obnova trvá od roku 1993, kdy zde začala znovu hospodařit maminka Pavla Srny, v podstatě až dodnes. Srnovi se zabývají jak klasickou zemědělskou výrobou na 170 hektarech půdy a výkrmem býků, tak lesnickou prvovýrobou na 237 hektarech lesa a rybníkářstvím. V plánu mají rozvoj agroturistiky přímo v prostorách statku, uvažují i o intenzivním chovu ryb prostřednictvím recirkulačních akvakulturních systémů.

Kromě přivítání účastníků akce, pozdravů přítomných hostů, předání dožínkové věnce a jeho svěcení bylo velmi očekávaným momentem letošních dožínek vystoupení Sboru Selské jízdy Jana Žižky z Trocnova, Janákova východočeského sboru Selských jízd a Sboru Selské jízdy Český ráj - Turnov. Tyto krojované jízdní banderie byly vždy symbolem vlastenectví, svobody selského stavu, lásky k půdě a koním. Není proto divu, že u jejich obnovení byli a členy Selských jízd jsou i sedláci z Asociace v čele se Stanislavem Tomanem ze Štětic, jehož dědeček první jmenovanou Selskou jízdu v roce 1927 zakládal.

Dožínkové vystoupení jezdců na koních se závěrečnou mistrně zvládnutou čtverylkou muselo být pro všechny přítomné nezapomenutelným zážitkem. Emotivní podívaná značila, že doby, kdy se komunisté s členy Selských jízd a se schopnými českými sedláky na mnoho let krutě vypořádali, jsou naštěstí pryč. Značila, že selský stav zase žije, může svobodně dýchat a nejen půdu, ale zejména filosofii rodinného hospodaření předávat dál svým dětem.

Selské dožínky 2016 byly příjemným setkáním lidí naladěných na stejnou vlnu, neformální společenskou akcí plnou pohody, která svým pojetím dává Asociaci, stavovské organizaci všech sedláků, další rozměr.  

Zajímavým paradoxem bylo, že v době konání těchto dožínek se v blízkém okolí v rámci své předvolební kampaně jako představitel již několikáté politické strany pokoušel neúspěšně nastartovat traktor značky Zetor jeden z těch, kteří nejen za minulého režimu z perzekuce sedláků těžili, a to i konkrétně na mirošovském statku.

Šárka Gorgoňová, tiskové oddělení ASZ

Videozáznam ze závěrečné čtverylky v podání Sboru Selské jízdy Jana Žižky z Trocnova naleznete zde:

https://youtu.be/eEFh3DQz3Ac

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info