Český a slovinský ministr zemědělství jednali v Židlochovicích

O podobě Společné zemědělské politiky po roce 2020, situaci na trhu s mlékem, vepřovým masem a vejci a prostorových informačních systémech v zemědělství hovořili na zámku v Židlochovicích ministr zemědělství Marian Jurečka a jeho slovinský protějšek Dejan Židan. Věnovali se také sociálnímu zemědělství.

„Pokud jde o vepřové maso a mléko, zaznamenali jsme u nás, stejně jako v celé Evropské unii, mírné oživení. Stále se však snažíme hledat okamžité nástroje, jak zemědělcům pomoci, aby nemuseli živočišnou výrobu v tomto obtížném období utlumovat či rušit, ale naopak ji vhodnými investicemi rozvíjet. Oceňuji balíček opatření na podporu trhu, který v červenci představila Evropská komise. Přidělenou národní obálku v rámci mimořádné kompenzační platby vázané na stabilizaci trhu chceme navýšit z národního rozpočtu o 100 procent,“řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

V souvislosti s prostorovými informačními systémy v zemědělství ministr Jurečka uvedl, že v ČR je více než 60 % zemědělských ploch ohroženo vodní erozí, přičemž nejvíce rizikové jsou plochy v horských a podhorských oblastech. Vyjádřil přesvědčení, že by bylo pro obě země přínosné vzájemně porovnat své zkušenosti a data. Slovinsko má totiž vzhledem ke svým geografickým podmínkám dlouholeté zkušenosti s vodní erozí v horských oblastech a ČR disponuje velmi rozsáhlou a podrobnou databází prostorových informací o vodní erozi.

Na programu dvoudenní návštěvy slovinského ministra zemědělství, lesnictví a potravinářství Dejana Židana je také prohlídka zemědělského družstva POOSLAVÍ Nová ves a firmy SONNENTOR s.r.o. Zítra se oba ministři v Brně zúčastní například zahájení akce Fair4Food a semináře slovinských a českých podnikatelů, který se při této příležitosti koná. Prohlédnou si rovněž Zetor Tractors, a.s. a zahájí výstavu Les 25 v Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny.

 

Markéta Ježková

tisková mluvčí Ministerstva zemědělství

Tisk

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info
  • Jak vnímáte komunikaci zemědělců se širokou veřejností?
  • Jako velmi špatnou. Zemědělcům média nedávají dostatek prostoru k vyjádření.
    86,2%
  • Velmi pozitivně. Veřejnost má možnost pravidelně sledovat vyjádření zemědělců k různým tématům.
    3,44%
  • Nikdy jsem se nad touto otázkou nezamýšlel/a.
    10,34%