Sazba na masné tele meziročně poklesne o 275 Kč

Platba za tele masného typu letos opět poklesne. Po loňských čtyřech tisících korunách se letos sazba zaokrouhleně dostane pouze na 3.725 Kč/tele (9.313 Kč/VDJ). Stejně jako vloni je to způsobeno zvýšeným počtem způsobilých telat, na která je platba vyplácena.

Pozitivně v tuto chvíli bohužel nevypadá ani snaha MZe vyjednat s Evropskou komisí (EK) další zvýšení obálky citlivých komodit z 15 % až na případných 25 %, které je jedinou šancí, jak sazbu zvýšit (psali jsme zde). Na aktivitu ministra Jurečky EK odpověděla, že v tuto chvíli jakoukoliv úpravu v tomto smyslu vylučuje.

 I když ministerstvo tuto myšlenku definitivně neopustilo, k tomu, aby mělo smysl v diskuzi vůbec dále pokračovat, tak by muselo dojít k úpravě Nařízení EP a Rady č. 1307/2013, které stanovuje pravidla pro přímé platby. A to se zatím neočekává.

Připomeňme pouze, že v půlce července roku 2015 ministerstvem zveřejněný odhad počítal ještě se sazbou na úrovni zhruba 5.478 Kč/tele (13.695 Kč/VDJ, viz zde). Opak se stal pravdou a i letos dojde k propadu sazby o další téměř tři stovky. I přesto, že mezi lety 2014 a 2015 došlo ke zvýšení podpory citlivých komodit ze 6,5 % na 15 % (v roce 2013 byla tato podpora dokonce jen ve výši 3,5 %) a obálka se meziročně zvýšila zhruba o 2 miliardy korun, u masných telat se toto navýšení neprojevilo v takové míře, jak chovatelé očekávali. Zatímco v roce 2014 byla sazba při úrovni 6,5 % 3042,87 Kč, loni to bylo při 15 % 4000,71 Kč, letos je to při stejném procentu jen o méně než 700 Kč více oproti roku 2014.

Tisk

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info
  • Jak vnímáte komunikaci zemědělců se širokou veřejností?
  • Jako velmi špatnou. Zemědělcům média nedávají dostatek prostoru k vyjádření.
    86,66%
  • Velmi pozitivně. Veřejnost má možnost pravidelně sledovat vyjádření zemědělců k různým tématům.
    3,33%
  • Nikdy jsem se nad touto otázkou nezamýšlel/a.
    10%