Organoleptické hodnocení odrůd jablek 2016

Tisková zpráva – Dne 30. 11. 2016 proběhla v Lysicích tradiční degustace odrůd jablek, která se opět setkala s velkým zájmem hodnotitelů z řad šlechtitelů, pěstitelů, školkařů a dalších významných specialistů oboru. Hodnoceno bylo 46 odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize ČR.

Mezi účastníky degustace byli mimo jiné i šlechtitelé VŠÚO Holovousy Lubor Zelený, Jan Blažek, šlechtitel z ÚEB Střížovice Jan Zíma, šlechtitel broskvoní a jabloní Jaroslav Matejsek, šlechtitel Martin Vrána, zástupci ovocných školek, středních škol a další významní specialisté v oboru. Účastí přispěli i členové Českého zahrádkářského svazu (ČZS) Brno, zástupci Ovocnářské komice při ČZS a experti z pořádajícího ÚKZÚZ.

Za vedení ÚKZÚZ vystoupil ředitel Sekce rostlinné výroby Jiří Urban, který ocenil dlouholetou tradici a vysokou odbornou úroveň této akce, což dokazuje každoroční vysoká účast hodnotitelů.

Vedoucí zkušební stanice Jan Šrámek zhodnotil průběh letošního vegetačního období na Lysicku. Mj. zmínil, že díky jarním mrazům byla sklizeň na zkušební stanici o třetinu nižší než je průměr.

V letošním roce bylo do hodnocení zařazeno 46 odrůd, které byly zapsány do Státní odrůdové knihy v období  2000 – 2016. Jednalo se o registrované odrůdy a odrůdy, kterým byla udělena   ochranná práva v ČR, resp. v celé EU. Z celkového počtu bylo posuzováno 7 odrůd, které jsou v současné době ve zkouškách pro udělení ochranných práv.

Skladba se týkala podzimních a především zimních odrůd.

Vzorky k hodnocení dodala ovocnářská zkušební stanice ÚKZÚZ, Lysice a degustací opět prováděli specialisté Národního odrůdového úřadu a Odboru provozního a zkušebního, kteří tuto úspěšnou akci připravili.

Ivana Kršková, PR

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info