Titul Farma roku 2016 putuje do jižních Čech

Vítězství v jubilejním 15. ročníku soutěže Asociace soukromého zemědělství ČR Farma roku vybojovali Jihočeši. Letošní titul putuje na Farmu u lesa rodiny Šonkových do Sudoměřic u Bechyně. Vyhlášení výsledků tohoto klání, jehož cílem je představit široké veřejnosti prostřednictvím příběhů jednotlivých farem smysl, podstatu a přínosy rodinného hospodaření, proběhlo dnes večer v pražském Divadle ABC. Kromě několika stovek sedláků si nenechala tuto slavnostní událost ujít ani řada významných hostů v čele s místopředsedou vlády Pavlem Bělobrádkem, nechyběl ani kardinál Dominik Duka.

Stejně jako v předchozích ročnících soutěže byly oceněné farmy přítomným představeny až v průběhu komponovaného večera, a to pomocí videoklipů. Jejich pořadí, které určila odborná hodnotitelská komise dle pěti kritérií - celkového vzhledu farmy, organizace práce, ekonomických výsledků, zamýšleného rozvoje a zapojení rodiny do chodu farmy, bylo zahaleno tajemstvím až do poslední chvíle. Jaké tedy jsou nejlepší farmy roku 2016?

Vítěz soutěže - rodina Šonkových z Farmy u lesa ze Sudoměřic u Bechyně - se může pyšnit skutečně dlouhou selskou tradicí. Rod Šonků totiž v druhé polovině 16. století pozval z Uher za účelem pozvednutí selského a mysliveckého stavu tehdy chudého Bechyňska sám Petr Vok. Současnému hospodáři Jiřímu Šonkovi a jeho rodině se podařilo propojit původní hospodářskou usedlost, kde vzniklo pěkné stylové ubytování, s novou částí farmy, na níž provozuje skutečně širokou škálu činností. Ta zahrnuje výkrm brojlerů ve čtyřech moderních halách o celkové kapacitě 100 tisíc kuřat, chov masného skotu plemene aberdeen angus a obhospodařování stovky hektarů trvalých travních porostů v režimu ekologického zemědělství. Podstatná část faremních aktivit je spojena s chovem koní a provozem jezdeckého areálu, které jsou doménou manželky hospodáře Hany.   

Stříbrnou příčku obsadilo Vinařství Maděřič z Moravského Žižkova, které se zabývá pěstováním dvaadvaceti odrůd vinné révy na 24 hektarech vinic na okraji nivy řeky Dyje. Z nich rodina Maděřičových od roku 1993 vyrábí vína, která jsou pojmem a synonymem kvality jak mezi odborníky, tak i řadou spokojených zákazníků ze všech koutů republiky. Nejen do pěstování, výroby vína a jeho prodeje, ale i provozu velkého penzionu a prvotřídní restaurace přímo v Moravském Žižkově dává celá rodina maximum svých zkušeností, lásky a energie. Nezanedbatelný je také další přínos jednoho ze dvou budoucích pokračovatelů rodinného podniku - Jiřího Maděřiče, coby místopředsedy Vinařské asociace ČR, která hájí zájmy a práva menších a středních vinařství.

Bronz vybojovala farma rodiny Suchých ze Slavětína. Velkou zásluhu na rozkvětu této farmy má Leo Suchý, kterému před čtvrtstoletím, ačkoliv byl již v důchodovém věku, vlilo navrácení rodinného hospodářství s nemalou historickou hodnotou do žil novou energii. Z usedlosti zdecimované násilnou kolektivizací se v průběhu několika let stala prosperující farma. Na odkaz svého dědečka navázal po jeho smrti vnuk Lukáš, který se tu za pomoci ostatních členů rodiny věnuje chovu mléčného skotu a výkrmu býků o celkovém počtu 230 kusů, chovu ryb a rostlinné výrobě na 420 hektarech půdy. Součástí farmy je dětmi hojně vyhledávaná minizoo. Nedílný prvek rodinného podnikání tvoří v klidné části objektu umístěný Agropenzion Hájenka s velmi bohatou nabídkou služeb.   

Čtvrté místo náleží farmě rodiny Svobodových ze Strhař, malé podhorské obce na rozhraní Moravského krasu a Českomoravské vrchoviny. Rodiče dnešního majitele farmy Josefa Svobody po změně režimu neváhali a rozhodli se pokračovat v rodinné tradici hospodaření. Selské geny a houževnatá nátura jejich syna překonaly nepřízeň osudu včetně náhlé smrti otce. Ten by měl ze vzkvétajícího hospodářství, které dnes obnáší pěstování krmných plodin na 60 hektarech půdy, starost o devět hektarů lesa a výkrm býků v nedávno vystavěné prostorné stáji, jistě velkou radost. Svobodovým nechybí chuť do práce a elán, s nímž plánují budoucí možné aktivity na farmě, do kterých by se jednou mohly zapojit i jejich tři děti.   

Pětici oceněných uzavírá Dvůr Prak rodiny Tupých u Českého Šternberka. Když se roku 1995 rozhodl stavební inženýr Jan Tupý původem z Prahy zakoupit bývalý panský dvůr v kouzelné krajině nad Českým Šternberkem, nevěděl o zemědělství téměř nic. S vizí vybudovat statek dle vzoru rakouských sedláků přeměnil budovy zdevastované mnohaletým chovem prasat a nerovný terén po pěstování kukuřice na ukázkové ekologické hospodářství.

Sedmdesát hektarů trvalých travních porostů slouží k chovu masného skotu plemene hereford, dvůr je centrem zemského chovu lipických koní a díky restauraci a penzionu také místem konání svateb a oslav. Další rozvoj farmy včetně plánované stavby čtyř rybníků a důrazu na krajinotvorbu již bude výzvou pro mladého hospodáře Pavla Tupého a jeho blízké.

Všechny letos oceněné farmy mají mnohé společné. Tím základním faktem ale je, že navázat na tradici rodinného hospodaření a začít svobodně podnikat mohli jejich majitelé jen díky demokratickému vývoji posledních 27 let, díky restitucím a transformacím zemědělského majetku, díky vzniku tržního prostředí a odstřižení se od mentality východních mocností.

„I proto by pro nás měly být velkým varováním snahy početné skupiny našich politiků přesvědčit společnost, že naše budoucnost je u mocností na východě. My věříme, že budoucnost je v rodinných farmách, ve svobodném trhu, ve venkově a v krajině v podobě, tak jak ji utvářeli naši předci. Stálé odmítání kolchozů, byť v jejich moderních podobách typu různých holdingů, je pro nás cestou, která nemá jinou přijatelnou alternativu,“ říká předseda ASZ ČR Josef Stehlík.    

Šárka Gorgoňová, mediální oddělení ASZ ČR

Tisk

Obrázek 1
Vítězem 15. ročníku soutěže Asociace soukromého zemědělství ČR Farma roku se stala rodina Šonkových z Farmy u lesa ze Sudoměřic u Bechyně.
 

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info