Nandu pampový – nový nepůvodní druh naší fauny

Nandu pampový pochází z jižní Ameriky a ačkoli neumí létat, stal se díky lidem součástí české přírody. Před několika dny jej objevil ornitolog Jiří Rohlena ve východních Čechách na Náchodsku. O jeho původu není pochyb - zřejmě totiž utekl nějakému chovateli. Jeho výskyt ve volné přírodě přesto vyvolal zájem ornitologů i pozorovatelů ptáků.

V České republice je výskyt nandu pampového opravdovou kuriozitou, ale v sousedním Německu jich ve volné přírodě žije již více než 100 kusů. Před 16 lety zde uniklo několik ptáků ze zajetí a na svobodě se jim daří velmi dobře. Při posledním sčítání v Německu napočítali dokonce 123 nanduů. Jsou to otužilí ptáci a naše mírná středoevropská zima jim nečiní potíže.

Nandu pampový dorůstá výšky 120 až 150 cm a může vážit 20 až 25 kg. Živí se převážně rostlinnou potravou – semeny, listy i plody, ale nepohrne ani hmyzem a drobnými obratlovci. Je to původně stepní pták, kterému vyhovuje volná zemědělská krajina, kde nachází dostatek potravy.

Pro člověka není nandu pampový nijak nebezpečný, je to spíše plachý pták. Vážný problém by ale mohl nastat, pokud by přecházel přes silnici a došlo by ke střetu s jedoucím automobilem. Proto by bylo nejlepší, kdyby se uniklého nandua podařilo odchytit a vrátit jeho majiteli, nebo alespoň předat do vhodného chovatelského zařízení.

Nandu pampové u nás chová osm zoo: Děčín, Hodonín, Jihlava, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem a Vyškov ale i řada soukromých chovatelů a chovných stanic. Čtyři české zoo chovají i nandu Darwinova: Jihlava, Lešná, Liberec a Praha. 

Jiří Šafránek

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info