Lesní hospodářství v ČR trpí stejnými neduhy jako zemědělství

Přestože se média a politici zabývají obvykle prioritně problematikou zemědělství, stranou pozornosti by neměla zůstávat ani problematika lesního hospodářství. Naše lesnictví totiž trpí modelově stejnými problémy, jako zemědělství. To jest – průmyslovým přístupem k těžbě dřeva a k péči o lesní porosty, malou přidanou hodnotou vytvářenou na území naší země, a tedy exportem pouhé dřevní suroviny a naopak příliš vysokým importem zpracovaných výrobků ze dřeva na naše území. 

Problém je i veřejností dosud neregistrovaná expanze firem skupiny Agrofert do této oblasti, přestože její podíl například na zakázkách státního podniku Lesy České republiky je dnes již výrazně vyšší než například pozice podniků skupiny Agrofert v zemědělství. To vše bychom si měli uvědomit například o vánočních svátcích, jejichž jedním ze symbolů je vánoční stromeček – produkt našich lesů. Lesy, které tvoří zhruba jednu třetinu plochy naší země a samozřejmě i jejich stav, ovlivňuje do značné míry schopnost krajiny zadržovat vodu a minimalizovat tak rizika povodní nebo naopak nedostatku vody.

Rozpočet ministerstva zemědělství na lesní hospodářství se ale snižuje nebo na rozdíl od podpor směřovaných do zemědělství stagnuje. Lesnictví, konkrétně zisk státního podniku Lesy České republiky, je dokonce současným vedením ministerstva zemědělství používán k navýšení zemědělských dotací (za poslední dva roky ve výši 9,6 miliardy korun) a naše země tak projídá svou lesnickou budoucnost. Tento trend je nutné zastavit, stejně tak jako je třeba vytvořit lepší podmínky pro uplatnění produktů ze dřeva z ČR na našem trhu a zvýšit tak „dřevní soběstačnost“ ČR.

Zdroj: Echo24.cz

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info