RESORTNÍ DNY POKRAČUJÍ I V ROCE 2017

V Národním zemědělském muzeu mají každou první neděli v měsíci vstup zdarma všichni, jejichž pracovní náplní je zemědělství. Stejně jako loni, i letos zve muzeum na prohlídku svých expozic všechny zemědělce, vinaře, ovocnáře, potravináře, rybníkáře, rybáře, lesníky, myslivce, včelaře, zahrádkáře, pracovníky Ministerstva zemědělství, resortních výzkumných organizací a další, jejichž společným jmenovatelem je zemědělství. Resortní dny probíhají pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.

Cílem Resortních dní je snaha Národního zemědělského muzea nabídnout lidem, kteří spoluvytváří současný obraz zemědělství, nejen příjemný čas strávený s rodinou, ale i možnost neformálního vzájemného setkávání s lidmi z různých zemědělských oborů. Téma zemědělství si zaslouží pozornost veřejnosti a snahou zemědělského muzea je vyhledávat společné komunikační projekty, kterými by bylo možné širokou veřejnost oslovovat. „Naší snahou je zpřístupnit Národní zemědělské muzeum a jeho expozice co nejširší odborné veřejnosti a ukázat možnosti využití naší prezentační, sbírkotvorné i vědecké činnosti. Muzeum má za cíl stát se výkladní skříní celého resortu zemědělství. Zabýváme se historií a tím, jak ovlivňuje naši současnost, stejně tak se musíme ptát, jaký vliv bude mít současnost na naši budoucnost. Právě v tom by nám mohli naši partneři významně pomoci,“ říká ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček. Pravidelná společná setkání by se mohla stát podhoubím pro vznik zajímavých a přínosných projektů. Muzeum usiluje o to být skutečně živou institucí, jejímž prostřednictvím mohou resortní partneři prezentovat výsledky své činnosti, svou práci a otevírat nová témata.

Všichni návštěvníci, kteří využijí v kterýkoli Resortní den možnosti prohlídky, získávají po prokázání příslušnosti (v současné době stačí ústní potvrzení) k zemědělskému stavu vstupenku ve výši jednorázového rodinného vstupného a mohou tak navštívit všechny přístupné expozice Národního zemědělského muzea. Resortní dny se od letošního roku pořádají nejen v Praze, ale i od dubna do října také na ostatních pobočkách Národního zemědělského muzea, tedy ve Valticích, v Čáslavi, na zámku Ohrada a na zámku Kačina.

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. NZM má kromě budovy v Praze 7 na Letné také další čtyři pobočky (Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice). Jednotlivé pobočky Národního zemědělského muzea jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Kontakt: NZM, Kostelní 44, Praha 7, www.nzm.cz, Lenka Martinková, tel. 773 451 012, e-mail lenka.martinkova@nzm.cz

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info