Pro lístky do muzea přišlo více než 280 lidí

Zemědělský svaz a Národní zemědělské muzeum pokračují ve spolupráci: druhé kolo kampaně na podporu prodeje mléka startuje na jaře.

Pijte mléko a vyhrajte lístky do muzea. Za deset výstřižků obalů získáváte jednu rodinnou vstupenku. Tato jednoduchá pravidla hry na podporu prodeje mléka zaujala více než 280 lidí, kteří si během zimních měsíců přišli do Národního zemědělského muzea vyměnit výstřižky obalů od mléka za vstupenku. Kampaň na podporu chovatelů skotu a výrobců mléka pořádají Národní zemědělské muzeum a Zemědělský svaz České republiky.

„Mám radost, že se naše kampaň neminula účinkem a že i taková věc, jako je lístek do muzea, se může stát zajímavou výhrou. Přesvědčily nás o tom zejména poslední lednové dny, kdy se počet návštěvníků přicházejících s výstřižky významně zvýšil,“ říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček.

Zvláštní pozornost si zasloužila jedna třída ze Základní školy Josefa Kubálka ze Všenor, kdy s deseti obaly od mléka přišlo na návštěvu každé z devatenácti dětí. Protože ale děti mají do muzea vstup zdarma, odnesly si všechny rodinnou vstupenku domů, jako dárek pro své rodiče.

Cílem celé kampaně bylo připomenout spotřebitelům, že podívat se na jméno a adresu výrobce není od věci nejen u gastronomických specialit, ale i u běžných potravin. „Koupí českého mléka podporuje spotřebitel nejen chovatele skotu a výrobce mléka, ale také krajinu, kde žije,“ říká předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha s poukazem na to, že lidé často u zboží sledují značku, nedívají se ale na adresu výrobce. Zemědělské podnikání je úzce spjato s přírodou a prosperující, krásná krajina je jedním z nejdůležitějších aspektů našeho národního dědictví. Zemědělský svaz ČR dlouhodobě pracuje na propagaci českých potravin ve snaze naučit spotřebitele kromě ceny potraviny posuzovat také jejich kvalitu a původ. V rámci programu Zemědělství žije! pořádá řadu přednášek a akcí pro děti i veřejnost.

Stejné téma je blízké i Národnímu zemědělskému muzeu, které zase řadou popularizačních akcí během roku ukazuje dětem přímo v centru Prahy, že potraviny nerostou v supermarketech. Nedávno zde například proběhl desátý ročník Letenského prasete aneb zabijačky v muzeu, na programu jsou Cukrářské slavnosti, Bylinkový festival, na podzim oblíbená Letenská husa. I proto se oba organizátoři domluvili na prodloužení spolupráce a zopakování soutěže. Druhé kolo kampaně bude mít název Mlékohraní a startuje na jaře, tedy přesně 21. března 2017. Více na www.nzm.cz/mleko.

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tématikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. NZM má kromě budovy v Praze 7 na Letné také další 4 pobočky (Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice). Jednotlivé pobočky Národního zemědělského muzea jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Kontakt: NZM, Kostelní 44, Praha 7, www.nzm.cz, Lenka Martinková tel. 773 451 012, mail lenka.martinkova@nzm.cz

Zemědělský svaz České republiky je založen podle ustanovení § 9a zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Svaz je právnickou osobou, která je dobrovolným, nezávislým, nevládním a nepolitickým sdružením právnických a fyzických osob – zemědělských obchodních společností, zemědělských družstev, odbytových družstev a společností, zemědělců a dalších podnikatelů, jejichž podnikání je především zaměřeno na zemědělství, pěstitelství, chovatelství a služby - které se sdružily na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů v souladu s právními předpisy České republiky. Svaz je organizací zaměstnavatelů - podnikatelů v zemědělství a vykonává všechny funkce s tím spojené včetně práva účastnit se kolektivního vyjednávání a uzavírat kolektivní smlouvy vyššího stupně. Předmětem činnosti Svazu je obhajovat a prosazovat zájmy členů v oblasti produkce, odbytu a zhodnocování zemědělské produkce, usilovat o rozvoj zemědělství a venkova, pomáhat členům v rozvoji podnikatelských aktivit a poskytovat služby, poradenský servis a vzdělávání v oblasti hospodářské, ekonomické, podnikatelské, obchodní, právní a sociální. Kontakt: ZS ČR, Hybernská 38, Praha 1, www.zscr.cz, ing. Jana Sixtová, tel. 602 790 272, mail sixtova@zscr.cz

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info