NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM PŘEDSTAVUJE POKLADY ZE SVÉHO FOTOARCHIVU: AŽ 100 LET STARÉ UNIKÁTNÍ SNÍMKY ZACHYCUJÍ ŽIVOT NA ČESKÉM A SLOVENSKÉM VENKOVĚ

Fotoarchiv NZM obsahuje obrovské poklady. Unikátní sbírka čítá více než 160 tisíc fotografií, dokumentujících snad veškerá témata vztahující se k zemědělství. Snímky zachycují proměny krajiny, architektury, urbanismu, pracovních činností, ale především každodenního života lidí žijících na venkově během posledních sta let. NZM se rozhodlo nejzajímavější snímky představit veřejnosti, a tak vznikl tetralogický cyklus „Z fotoarchivu NZM“. První díl má název „Lidé a zvířata“ a v budově NZM na pražské Letné je k vidění od 7. února.

Během poslední stovky let snad nevznikl v žádné naší sbírkotvorné instituci ucelenější obrazový přehled mapující proměny tuzemského venkova. Vybrané tři desítky fotografií, zachycující období od první republiky po 50. léta minulého století, názorně dokumentují postupný přechod konzervativního rurálního společenství ke kolektivizaci, která byla hlavním pilířem socialistické transformace venkova. Šlo o jeden z nejzávažnějších procesů naší moderní historie, a ten s sebou přinášel řadu dramatických situací přímo vybízejících k zachycení. Pořízené snímky jsou tak ryze, až syrově dokumentární; přesto mají velmi specifickou atmosféru a nabízejí divákům pohled do příběhů lidí, jejichž životní alfou i omegou byl vztah k půdě a také ke zvířatům, jejich domestikovaným průvodcům. Na fotografiích se s lidmi objevují v různých fázích zemědělského roku koně, krávy, prasata, ovce, kozy i slepice ve velmi různorodých rolích - ať už coby pomocníci, společníci, přátelé nebo živitelé.

„Vystavené fotografie jsou dobové i dokumentární v pravém slova smyslu, je na nich obyčejný život takový, jaký v té době skutečně byl,“ říká ředitel pražské pobočky NZM Ing. Jiří Houdek.„Přesně zachycený, nestylizovaný, bez příkras, přitom ale snímky nepostrádají emoci a hloubku. Podobně civilní fotografie už dnes moc často nevznikají. Možná je to tím, že žijeme v éře vizuálního smogu, obrazová sdělení na nás útočí ze všech stran, ale jsou vyprázdněná a jejich význam devalvuje. Na fotografiích z archivu NZM jsou naopak jasně čitelné příběhy fotografovaných i empatie těch, kteří snímky pořizovali, což už je dnes velmi vzácné,“ uzavírá Ing. Jiří Houdek.

A kdo vlastně byli autoři dobových snímků z venkova? Většinou šlo o muže a ženy z řad zaměstnanců Národního zemědělského muzea, kteří během minulého století vyráželi na tzv. spanilé jízdy po vlastech českých, moravských i slovenských. Na těchto výpravách jednak pátrali po zajímavých sbírkových předmětech, jež by mohly obohatit depozitáře NZM, jednak zachycovali prostřednictvím fotoaparátu život na venkově. Jejich snímky se pak staly základním pilířem rozsáhlého muzejního fotoarchivu. Obsáhlá sbírka fotografií agrárních dějin je doplněna i reprodukcemi historických listin a pergamenů, plánů, map, urbářů a knih.

Celoroční tetralogický cyklus „Z fotoarchivu NZM“ bude pokračovat díly „Lidé a ryby“, „Lidé a technika“ a v závěru roku jej uzavře kolekce fotografií na téma „Lidé a les“. Úvodní díl – výstava „Lidé a zvířata“ - bude v budově NZM v Praze na Letné k vidění do konce března.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info