Historie, nástroje, zvyky a tradice – Myslivost jako obraz životního stylu v Národním zemědělskému muzeu

Národní zemědělské muzeum v Praze připravilo novou interaktivní expozici Myslivost. Návštěvníci se mohou kromě řady zajímavých exponátů těšit na unikátní šestnáctimetrové panoramatické plátno s videoprojekcí a další zábavné prvky pro malé i velké. Nejnovější expozice tematicky navazuje na další výstavy, které věnují pozornost vztahu mezi člověkem a přírodou.

Nejnovější výstava ukazuje vývoj myslivosti od dávné historie až po současnost. Zážitkovým i výukovým způsobem odhaluje tajemství oboru ve všech svých podobách. Myslivost je tak v expozici vyobrazena nejen jako pracovní profese, ale také jako životní styl, poslání a koníček mnoha lidí. Návštěvníci muzea se při prohlídce dozvědí mnoho oborových informací za pomoci informačních textů a sbírkových předmětů. Zážitek z výstavy navíc umocní virtuální obrazové i zvukové efekty. „Expozice Myslivost odhalí našim návštěvníkům kouzlo lesních příběhů a předvede mnoho mysliveckých nástrojů, zvyků a tradic. Projekční plátno o šířce 16 metrů ukáže unikátní záběry z hlubokého lesa,“ popisuje výstavu Ing. Linda Dolečková z Národního zemědělského muzea.

Expozice představí návštěvníkům všechny vývojové etapy myslivosti, včetně zakládání prvních loveckých řádů, propojení myslivosti s lesnictvím, až po změny ve dvacátém století po vzniku republiky, kdy byla v roce 1923 založena Československá myslivecká jednota. Ve vrstvách lesa uvnitř expozice se návštěvníci setkají s vysokou, černou i drobnou zvěří, mohou sledovat její stopy, vyzkoušet si vlastní schopnosti v roli myslivce a hlavně zkoumat reakce přírody, zvířat i lidí na proměnu přírodních podmínek. Návštěvník se seznámí s loveckými technikami, zjistí, jaký je rozdíl mezi čekanou, šoulačkou a lovem na újedi, dozví se mnoho o vábících prostředcích i základech sokolnictví, a to nejen díky virtuálním prvkům a bohaté textové části, ale i prostřednictvím množství historických exponátů ze sbírkového fondu Národního zemědělského muzea. V nové expozici je kladen důraz především na přírodu, pohyb člověka v ní a jeho vztah ke stromům i zvířatům.

Myslivost se svým vznikem připojila k dalším třem expozicím, které seznamují návštěvníky muzea s českou přírodou. Patří mezi ně výstava Laboratoř ticha, audiovizuální instalace z českého pavilonu Světové výstavy EXPO 2015, která prostřednictvím moderních technologií umožňuje nahlédnout do buněčné úrovně lesního biotopu. Expozice upozorňuje návštěvníka na život uvnitř hluku, ukazuje, jak je důležitá a nezbytná kvalita ticha v lidském životě. „Laboratoř ticha je velmi experimentální a novátorská. Zcela rezonuje s posláním našeho muzea, vyjadřuje totiž propojení člověka a technologií s živou přírodou,“ představuje expozici, která zaznamenala na milánském EXPO značný ohlas, ředitel pražské pobočky Národního zemědělského muzea Ing. Jiří Houdek.

Živý les je vsazený do futuristické laboratoře s automatickými zavlažovacími systémy, klimatizací, interaktivními kamerami, projekčními plochami a mikrofony. Moderní audiovizuální technologie reaguje na chování návštěvníků a v závislosti na jejich pohybu jim zprostředkuje pohledy od celkové úrovně lesního biotopu až do hlubokého detailu rostlinných buněk. Prostor disponuje nejen unikátně řešeným architektonickým členěním, ale i speciálními světly a akustickými efekty. To vše navodí atmosféru lesního ticha se vší jeho silou, magií i tajemstvím.

Další výstava Rybářství odpovídá nejmodernějším trendům v oboru. Expozice je moderní, interaktivní, s využitím audio-vizuální techniky a se zapojením zvukových i animačních technologií, 3D prezentací a rozšířené reality. Návštěvník zde pochopí princip fungování rybniční soustavy, nebo si prohlédne unikátní diorama výlovu rybníka. Samostatným tématem je „Praha rybářská“. Po staletí řeka Vltava poskytovala obyvatelům Prahy i okolních osad obživu, rybářství proto mělo pro Prahu velký význam. Jeho stopy můžeme nalézt v pražských ulicích i dnes. Další část s názvem „Rybníky nejen pro ryby“ ukáže, že rybníky nejsou pouze chovná zařízení, ale důležité jsou také jejich další funkce - například protipovodňová, ekologická a krajinářská.

Proces „oživování“ muzea

Národní zemědělské muzeum v lednu oficiálně zahájilo dvouletý projekt „oživování“, po němž návštěvníky čekají nové expozice i zrekonstruované prostory. Celková proměna muzea probíhá bez přerušení provozu. „Uvědomujeme si určitá omezení, zároveň si ale přejeme, aby naši návštěvníci byli součástí této proměny a mohli sledovat celý její proces. V době „oživování“ nabízíme snížené vstupné,“ vysvětluje Ing. Jiří Houdek. Návštěvníci se v blízké budoucnosti mohou těšit na novou expozici Gastronomie, Zemědělství, Lesnictví nebo Vody v krajině i na výukový prostor Objevovny.

Muzeum je pro návštěvníky otevřeno od úterý do neděle, vždy od 9 do 17 hodin. Všechny další důležité informace naleznete na webových stránkách muzea www.nzm.cz.

 

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info