Národní zemědělské muzeum vyhlašuje 2. ročník soutěže studentských prací Věda pro zemi

Přihlásit lze bakalářskou, diplomovou i disertační práci

Kromě vzdělávací, zážitkové a dnes i zábavné role plní muzea ještě jedno zásadní poslání, jsou vědeckými institucemi. Národní zemědělské muzeum si klade za cíl být institucí inspirující, a ani v oblasti vědy tomu není jinak. Proto pořádá soutěž Věda pro zemi, kde chce každoročně ocenit tvůrčí aktivity studentů při tvorbě bakalářských, diplomových a doktorských prací a také zvýšit zájem vysokoškoláků o zveřejňování výsledků jejich bádání na široce pojatá zemědělská a zemědělsko-historická témata. Letošní, již druhý ročník soutěže, probíhá pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.

„Název soutěže Věda pro zemi ukazuje na poslání a význam vědy pro náš život. Chceme motivovat mladé vědce v jejich činnosti a podnítit studenty vysokých škol ve snaze o co nejlepší odbornou práci. Jsme si současně vědomi, že vzniká celá řada kvalitních absolventských prací, jejichž obhájením končí jejich úloha a veřejnosti zůstávají výsledky mnohdy několikaleté kvalitní práce utajeny. Takovouto soutěží můžeme umožnit jejich publikování,“ říká vedoucí Oddělení vědy a výzkumu PhDr. Jitka Balcarová, Ph.D.

Soutěž muzeum vyhlašuje ve třech kategoriích, pro bakalářskou, diplomovou a doktorskou (či disertační) práci, a ve dvanácti tematických okruzích. V každé z kategorií budou vyhodnoceny tři nejlepší práce. Oceněným bude umožněna spolupráce s Národním zemědělským muzeem, které zajistí vydání nejlépe vyhodnocených prací v podobě odborné publikace nebo v podobě odborného článku v muzejním recenzovaném neimpaktovaném časopise Prameny a studie. Vybraným autorům bude přináležet i finanční ocenění v závislosti na druhu publikování (od 1 000 Kč do 10 000 Kč).

Přihlášky do soutěže mohou zájemci zasílat do 30. června. Hodnocení, které provádí komise složená z členů Vědecké rady muzea, bude probíhat až do poloviny září. Vyhlášení výsledků proběhne v říjnu 2017. V loňském, prvním ročníku, se do soutěže přihlásilo celkem 22 mladých vědců. Více informací na www.vedaprozemi.cz

Tematické okruhy

• Muzeologie

• Venkov, zemědělství, krajina, etnografie a tradice

• Rozvoj venkova a regionální rozvoj • Lesnictví, lesní hospodářství a myslivost

• Vodní ekosystém, rybníkářství a rybářství • Zahradnictví (ovocnářství, zelinářství, květinářství), vinařství a včelařství

• Mechanizace zemědělství a lesnictví

• Zemědělské, lesnické a další oborové provozní stavby

• Potravinářský a na zemědělství navazující průmysl a živočišná výroba

• Kulinární dědictví českých zemí • Venkov a zemědělství v umění

• Osobnosti zemědělství, lesnictví, rybářství, zahradnictví, zemědělského podnikání a příbuzných oborů

Harmonogram soutěže

 termín pro přihlašování účastníků 10. 3. – 30. 6. 2017

 hodnocení prací 1. 7. – 15. 9. 2017

 setkání hodnotící komise a určení pořadí 15. 9. – 30. 9. 2017

 vyhlášení a veřejná prezentace výsledků říjen 2017

Kontaktní osoba: PhDr. Jitka Balcarová, Ph.D. (jitka.balcarova@nzm.cz)

Tisk

Pravidla soutěže: Věda pro zemi
Sourěž NZM: Plakát
 

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info