Poslední možnost navštívit výstavu o perzekuci selského stavu

Výstava Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu, na které spolupracovala Asociace soukromého zemědělství ČR společně s Ústavem pro studium totalitních režimů (ÚSTR) a Národním zemědělským muzeum (NZM), byla pro velký zájem veřejnosti prodloužena do konce dubna 2017. Na návštěvu této expozice v prostorách NZM, která mapuje historii selského stavu s důrazem zejména na období násilné kolektivizace venkova, tedy máte již pouhý měsíc. Poté se chystá její putování po různých regionech naší republiky, jehož premiéra bude v termínu 5. – 11. května v rámci obecních slavností ve Štěpánově u Olomouce.

Výstava připomíná změny v postavení sedláků a ve vývoji soukromého hospodaření v proměnách času s důrazem na cílenou likvidaci sedláků v 50. letech. Na konkrétních případech postižených „kulacky“ ocejchovaných hospodářů mapuje období jak během násilné kolektivizace, tak následně v podmínkách kolektivizovaného hospodářství. Nechybí ani přesah do současnosti spojený s příběhy selských rodin, kterým se podařilo navázat na tradici rodinného hospodaření i přesto, že náprava křivd po listopadu 1989 se příliš nepovedla.  

Expozice je multimediální - vedle vystavených předmětů, textů a fotografií jsou pro návštěvníky připraveny i ukázky z dobových nahrávek a filmů, které uvedené problematice dodávají plastičnost.

Více informací o výstavě naleznete zde: http://nzm.cz/nzm-praha/rozkulaceno-pulstoleti-perzekuce-selskeho-stavu/

Po jejím skončení v prostorách Národního zemědělského muzea bude v menší verzi putovat po různých regionech naší republiky, premiéra se uskuteční v termínu 5. - 11. května ve Štěpánově u Olomouce.

Hlavní organizátor - Ústav pro studium totalitních režimů, bude rád i za další tipy na konkrétní místa, kam by se v budoucnu mohla putovní expozice nainstalovat. Jde o celkem 28 panelů formátu B1, které se mohou zavěsit na zeď nebo na samostojné výstavní systémy, jež jsou zdarma k zapůjčení. V případě zájmu je možné kontaktovat Jana Vondrysku z ÚSTR:jan.vondryska@ustrcr.cz, tel. 221 008 383.

Hlavní kancelář ASZ ČR

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info