Včelí pastva pro Plzeňský kraj

Další seminář Včelí pastva pro přežití a rozvoj populací opylovatelů uskutečnil Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA 13. června 2017 v Plzni pod záštitou Mgr. Radky Trylčové, radní pro životní prostředí a zemědělství Plzeňského kraje.

Cílem těchto seminářů je seznámit vedoucí a odborné pracovníky samosprávy našich měst a obcí s problematikou potřebné ochrany a podpory chovu opylovatelů v prostředí krajiny i urbanizovaných celků se zaměřením na volbu složení trvalých i dočasných porostů veřejné zeleně, které budou pozitivně ovlivňovat přežití a rozvoj populací opylovatelů a tím stabilitu ekosystému v naší zemi. 

Semináře se za podpory Ministerstva zemědělství konají již druhým rokem, jejich lektorem je RNDr. Václav Švamberk, přední včelařský odborník, přírodovědec a předseda spolku MÁJA. Loni byli o možnostech, jak zlepšit potravní zdroje pro opylovatele v zájmu zdravé přírody a kvalitního životního prostředí, informováni pracovníci obecních a městských úřadů Prahy a Středočeského kraje, letos spolek MÁJA organizuje tyto semináře pro Plzeňský, Karlovarský a Ústecký kraj. 

 

Radka Ingrová

výkonná ředitelka Spolku pro rozvoj včelařství MÁJA

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info
  • Jak vnímáte komunikaci zemědělců se širokou veřejností?
  • Jako velmi špatnou. Zemědělcům média nedávají dostatek prostoru k vyjádření.
    85,71%
  • Velmi pozitivně. Veřejnost má možnost pravidelně sledovat vyjádření zemědělců k různým tématům.
    3,57%
  • Nikdy jsem se nad touto otázkou nezamýšlel/a.
    10,71%