Incomingová mise podnikatelů z USA a Kanady zaměřená na zemědělské stroje a technologie

Ve dnech 4. – 10. června 2017 se v ČR uskutečnila incomingová mise podnikatelů z USA a Kanady zaměřená na podporu exportu zemědělských strojů a technologií, budování distribuční a prodejní sítě prostřednictvím prezentace vybraných předních českých společností v oboru zemědělské techniky a mechanizace.

Mise byla realizována jako projekt na podporu ekonomické diplomacie Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zemědělství a Asociací zemědělské a lesnické techniky. Celkem šest amerických a kanadských obchodníků se zemědělskou technikou strávilo týden v České republice, aby se blíže seznámili s nabídkou českých výrobců a jednali o podmínkách obchodního zastoupení českých firem v USA a Kanadě.

Hlavní část programu spočívala v prohlídkách výrobních závodů jednotlivých firem (referenční lisovny olejů za studena v Milíně a Kolíně), prezentaci jejich portfolia a osobních jednáních v sídlech těchto firem (Česká Skalice, Brno), která doprovázely demonstrační ukázky vyráběné techniky přímo na poli a v provozu vzorové farmy.

Součástí programu bylo také jednání s náměstkem ministra zemědělství Jiřím Šírem a představení budoucího zemědělského diplomata v USA Petra Ježka, dále prohlídka expozice Národního zemědělského muzea v Praze, prezentace zkušební technologie divize Oil & Feed Tech společnosti Farmet na půdě České zemědělské univerzity nebo účast na slavnostním programu u příležitosti 25. výročí založení Farmet a.s. v České Skalici za účasti desítky zahraničních partnerů.

Hosté se díky osobní návštěvě přesvědčili o technickém zázemí, kvalitě vyráběných produktů a celkové solidnosti českých firem. Naši výrobci prokázali rovněž schopnost vyvíjet a dodávat i složitější technologické celky. Projekt incomingové mise tak podpořil rozvoj distribuční a prodejní sítě zemědělské techniky českých producentů a snahu o diverzifikaci českého exportu na trhy mimo EU.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info