Konzumní česnek vydávaný za sadbu? Nový zákon falšování zabrání

Poslanecká sněmovna v současné době projednává nový zákon o oběhu osiva a sadby. Pouze zdánlivě nezajímavý zákon je důležitým krokem pro zlepšení podmínek pěstování česneku v České republice.

Problematická situace na českém trhu s česnekem je dlouhodobě řešenou záležitostí. Dřívější tlak spotřebitelů na cenu postupně zlikvidoval řadu českých pěstitelů a nyní, kdy je opět po českém česneku s ojedinělou chutí poptávka, množství skutečně českého česneku nestačí. Toho někteří obchodníci využívají a prodávají dovozový, mnohem levnější česnek, za vyšší cenu českého.

Tomuto trendu se bohužel nevyhnul ani obchod se sadbou. Velkým problémem posledních let je vydávání konzumního česneku za česnek sadbový. Konzumní česnek, který je levnější, lze zasadit, nicméně podle odborníků je méně kvalitní a může obsahovat různé choroby a škůdce.

Nový zákon stanoví, že sadbu česneku lze uvádět do oběhu pouze, pokud byla uznána v kategoriích šlechtitelský rozmnožovací materiál, rozmnožovací materiál předstupňů, základní rozmnožovací materiál, certifikovaný rozmnožovací materiál nebo pokud jde o kategorii standardní osivo. Pro možnosti kontroly následná vyhláška Ministerstva zemědělství jednoznačně vymezí, jakým způsobem je možné uvádět česnekovou sadbu na trh.

Prakticky nová úprava znamená, že budou jasně dané podmínky pro výrobu, balení, označování i uvádění sadby do oběhu. Mezi tyto podmínky patří například přesně číselně vymezené požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu například v podobě nejvyššího povoleného výskytu mechanicky poškozených cibulí či závadných cibulí. Neméně důležitou záležitostí je označování sadby návěskou, která musí obsahovat označení původu (dodavatele, Ústavu, České republiky), číslo partie sadby, kategorie, název druhu a odrůdy nebo také údaje o případné dodatečné úpravě sadby. Jednodušší označení stanoví vyhláška pro malá balení (do 1 kg nebo 25 cibulí česneku), kdy je nutné uvést název druhu, odrůdy, označení kategorie a generace, číslo partie, označení dodavatele vč. registračního čísla, čistou hmotnost či počet kusů a taktéž údaje o případné dodatečné úpravě sadby. Pěstitel, resp. dodavatel bude mít zároveň povinnost uchovávat vzorky ke kontrole po dobu jejich použitelnosti. Kontrolu procesu uvádění česnekové sadby do oběhu a případné ukládání sankcí za nedodržování podmínek bude provádět Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Již současný zákon zakazoval klamání zákazníků, kdy stanovoval, že jako rozmnožovací materiál nesmí být uváděn do oběhu jiný rostlinný materiál, který je svým vzhledem, úpravou nebo způsobem uvádění do oběhu s ním zaměnitelný. U takového materiálu tedy není možné použít označení, že je vhodný k sázení a v případě porušení hrozí pokuta až 1 000 000 Kč. Přesto zde chyběl účinný nástroj kontroly a jednoznačné vymezení požadavků, jejichž dodržování by Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský mohl kontrolovat. Očekávám, že po schválení tohoto zákona, se situace na trhu se sadbovým česnekem zlepší a zákazníci konečně získají jistotu, že nakupují kvalitní sadbu. I přesto je zatím zapotřebí apelovat na nákup od prověřených pěstitelů.

Miloš Babiš, poslanec Parlamentu České republiky

Tisk

Obrázek 1
kontrola potravin
 

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info