Vzdělávání hrou na ČZU v Praze

První ročník Letní dětské univerzity ČZU probíhá v těchto dnech na České zemědělské univerzitě v Praze s podporou Ministerstva zemědělství.

Čtyři týdenní kurzy nazvané Chováme zvířata, Les a myslivost, Voda je život a Zemědělská technika absolvuje během srpna celkem osmdesát dětí. Děti pozorovaly domácí i divoká zvířata, seznamovaly se s tím, jaký má les význam pro člověka, prozkoumávaly moderní i starší zemědělskou techniku a objevovaly zajímavé rostliny a živočichy ve vodě i jejím okolí.

Program jednotlivých kurzů koncipovaly jednotlivé fakulty podle zásad zážitkové pedagogiky. „Cílem bylo, aby si děti zaměstnanců a případně z okolí Suchdola užily prázdnin a také se dostaly do přírody a uvědomily si, jak je krásná. Zvláště, když ji mohou pozorovat zblízka i v laboratořích a stájích,“ říká prorektor Ing. Petr Zasadil, Ph.D., která má projekt Letní dětské univerzity na starost. „Dobrým znamením je, že o kurzy je zájem. Byly plánovány pro 15 až 20 dětí a všechny jsou naplněny na maximum.“

Chováme zvířata

V kurzu, pořádaném Fakultou agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, měly děti možnost nahlédnout pod pokličku několika vědních oborů, které úzce souvisejí s chovem zvířat. Program byl koncipován tak, aby dětem představil vztah mezi člověkem a zvířaty, který vznikl dávno v historii, rozvíjel se v zemědělství a je reflektován v současných zájmových chovech. Děti se seznámily s včelami, rybami, ptáky, psy, koňmi a dalšími hospodářskými zvířaty, s jejich příběhy, jejich chovem a také s jejich parazity. Součástí programu byla také exkurze na Brandejsův statek, kde se děti seznamovali s chovem koní v praxi a také celodenní exkurze do výzkumného ústavu včelařského v Dolu u Prahy, která zahrnovala výklad o biologii včel nad otevřeným úlem. Následovala návštěva medárny, kde se získává med a k obědu měly děti vlastnoručně udělanou pizzu upečenou v zahradní peci.

Les a myslivost

V rámci programu Fakulty lesnické a dřevařské se děti interaktivní a zábavnou formou seznámily s lesem a jeho prostředím, s tím, co zde roste, i s těmi, kdo v lese žijí. Součástí programu bylo též seznámení dětí s tím, jaký má les pro člověka význam za využití zázemí fakulty (sbírky, výukové prostory a materiály) a areálu ČZU (zejména stromová vegetace) a také na exkurzích do lesů v Praze a do arboreta v Kostelci nad Černými lesy. Dětem se věnovali zaměstnanci a doktorandi FLD. Cenné bylo, že někteří z nich mají s edukací dětí rozsáhlé zkušenosti, např. z programů lesní pedagogiky.

Zemědělská technika

Kurz, navržený Technickou fakultou, je zaměřen na ukázky použití zemědělské techniky prostřednictvím videosnímků a praktických ukázek zemědělské techniky na univerzitě, včetně polních robotů a malotraktorů pro sečení trávy. Součástí programu je také exkurze do Národního zemědělského muzea v Praze, Národního zemědělského muzea v Čáslavi a Národního technického muzea v Praze.

Voda je život

Voda je život… a žije to i ve vodě a kolem ní, to je tématem programu Fakulty životního prostředí. Děti společně s vedoucími kurzu budou objevovat zajímavé rostliny a živočichy ve vodě i jejím okolí. Program obsahuje přednášky, promítaní, hry a soutěže v budově i areálu fakulty, dále také praktické ukázky rostlin a živočichů v akváriích, teráriích a vycházky do terénu. 

Letní dětská univerzita je realizována za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Česká zemědělská univerzita

ČZU je třetí největší univerzitou v Praze. Spojuje v sobě více než stoletou tradici s nejmodernějšími technologiemi, progresivní vědou a výzkumem v oblasti zemědělství a lesnictví, ekologie a životního prostředí, technologií a techniky, ekonomie a managementu. Moderně vybavené laboratoře se špičkovým zázemím, včetně školních podniků, umožňují vynikající vzdělávání s možností osobního růstu, včetně zapojení do vědeckých projektů doma i v zahraničí. ČZU zajišťuje kompletní vysokoškolské studium, letní školy, speciální kurzy, univerzitu třetího věku. V roce 2015 ČZU po druhé uspěla v soutěži Českých 100 nejlepších. V roce 2016 se umístila na sedmém místě z českých univerzit v prestižním mezinárodním žebříčku Times Higher Education.

Kontakt pro novináře: 

Mgr. Josef Beránek, tiskový mluvčí ČZU, +420 774 557 699; tiskove@czu.czwww.czu.cz

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info