Ozdravování od IBR v ČR pozvolna končí

Ozdravování od IBR dospělo po jedenácti letech do finále. Velkou překážkou k získání oficiálního statusu země prosté od IBR je však existence pozitivních zvířat, kterých k 1.9.2017 bylo ještě 1.638 na 20 celkem hospodářstvích. Aby došlo k co nejrychlejší eliminaci těchto zvířat, budou pro tyto chovu stávající MVO (mimořádná veterinární opatření) od 1.1.2018 zpřísněna. Nově bude zakázáno připouštění všech pozitivních zvířat bez výjimky a nařízeno jejich postupné vyřazování ze stáda, tak aby nejpozději do konce září nebo října 2018 byla v ČR eliminována všechna známá pozitivní zvířata, a aby na všech hospodářstvích mohlo být do konce roku 2018 provedeno první závěrečné vyšetření. 

Vzhledem k tomu, že od 1.1.2017 jsou hospodářství s pozitivními zvířaty (20) a na ně návazná hospodářství (22) pod MVO, v rámci kterých je nařízen zákaz přesunu pozitivních zvířat, lze všechna ostatní hospodářství skotu považovat za prostá hospodářství. V tom případě úroveň prostých hospodářství k 1.9.2017 dosahuje hranice 99,79 %, respektive 99,9 % pokud bychom z celkového počtu hospodářství vyloučili pouze hospodářství s pozitivními zvířaty. 

I když počet infikovaných hospodářství je pouze 20, jsou ale situovány v 10 krajích. Tudíž pouze 4 kraje (Hl. město Praha, Karlovarský, Liberecký a Moravskoslezský) jsou prosté – bez výskytu pozitivních zvířat. Nejhorší situace je v Olomouckém kraji, kde i když od začátku roku ubyly 3 infikovaná hospodářství, stále je tam situována téměř třetina (6) všech pozitivních hospodářství a téměř 30 % z celkového počtu pozitivních zvířat (483). Počet hospodářství, která k 1.9.2017 nebyla ještě uznána za úředně prostá, je celkem 166 (0,82 %). 

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info