Politické strany a podpora dotací směřujících k zemědělství

Evropští zemědělci volají po jednodušší společné zemědělské politice EU. Evropská komise jejich požadavky vyslechla a nyní připravuje plán pro reformu. Jejím cílem je přitom jak vyhovět farmářům, tak i ušetřit peníze z rozpočtu EU. Jak by měla nová společná zemědělská politika vypadat, aby vyhovovala i českým zemědělcům? Odpovídají politické strany. Osloveny byly strany, které dle volebního modelu CVVM ze září 2017 dosáhla alespoň 1,5 %.

KSČM

Pro ČR je nepřijatelné nadále pokračovat v nerovných podmínkách mezi starými a novými zeměmi EU. Zastropování dotací dle velikosti farem a vytváření jakéhokoliv, byť skrytého, modelu soupeření národních rozpočtů v dotační politice je nepřijatelné. V rámci společné zemědělské politiky musí být cílem vytváření konkurenceschopnosti nikoliv pouze mezi jednotlivými členskými státy – podmínky společné zemědělské politiky musí být spravedlivé a rovné pro všechny členské země.

KSČM: Vytváření jakéhokoliv, byť skrytého, modelu soupeření národních rozpočtů v dotační politice je nepřijatelné.

ANO

Odpověď je jednoduchá. Pokud si budou chtít národní vlády zachovat zemědělskou výrobu na svém území, dotace budou muset existovat. Ty krávy na úbočích Alp musí někdo zaplatit. Pokud by subvence přestaly plynout zcela, potravinářská výroba by se rychle přesunula do států, které jsou mnohem levnější, tzn. mimo EU. Je to také otázka potravinové soběstačnosti a bezpečnosti. Dotace musí dostávat všichni, velcí i malí.

ANO: Dotace musí dostávat všichni, velcí i malí.

Svobodní

Prosazujeme postupné rušení všech evropských dotací do zemědělství ve všech státech EU. Zároveň s tím prosazujeme změnu nenárokových dotací, které významně křiví tržní prostředí, na dotace nárokové, které alespoň zachovávají férový přístup k dotacím.

Svobodní: Prosazujeme postupné rušení všech evropských dotací do zemědělství ve všech státech EU.

Starostové a nezávislí

Zastropování zemědělských dotací je s ohledem na charakter zemědělských podniků u nás pro Českou republiku výrazně nevýhodné. Společná zemědělská politika reformu potřebuje, to je všem jasné, zároveň se předpokládá výrazné snižování prostředků, které budou do SZP plynout. Je třeba posílit pilíř rozvoje venkova a diverzifikace činností zemědělců, stejně jako zemědělce naučit daleko více spolupracovat, a tím zefektivnit investice do zemědělství a získat úspory z rozsahu.

STAN: Je třeba posílit pilíř rozvoje venkova a diverzifikace činností zemědělců.

KDU-ČSL

Současný návrh na zastropování zemědělských dotací považujeme pro ČR za velmi nevýhodný. Vzhledem k historicky podmíněné struktuře naší zemědělské prvovýroby, kde cca 60 % tvoří středně velké podniky, které by svou výměrou nastavený strop převyšovaly. V našich podmínkách by tedy toto zastropování dotací znamenalo reálný odliv prostředků. Funkčním řešením by naopak bylo degresivní nastavení dotací, kdy by menší firmy dostávaly více a větší méně prostředků.

Naším návrhem k řešení situace je zrušení nárokových dotací a nastavení podmínek lokálně, např. formou podpory konkrétních plodin či podpory geograficky znevýhodněných oblastí (podhůří). Výhodou by byla efektivnější kontrola vynaložených prostředků. Předpokladem tohoto řešení je ale v první řadě široká diskuze nad prioritami podpory, a to za účasti odborné veřejnosti a profesních sdružení zemědělců.

KDU-ČSL: Navrhujeme zrušení nárokových dotací a nastavení podmínek lokálně, např. formou podpory konkrétních plodin či podpory geograficky znevýhodněných oblastí.

Zelení

Problém není samotná výše podpory zemědělství jako spíš směřování podpory. Prosadíme takovou reformu společné zemědělské politiky EU a zemědělských subvencí v rámci ČR, která bude účinně chránit biologickou rozmanitost, kvalitu půdy a vody a posilovat místní ekonomiky. Součástí reformy bude také omezení veřejné podpory pro největší zemědělské podniky a agrokomplexy.

Zelení: Prosadíme takovou reformu, která bude účinně chránit biologickou rozmanitost, kvalitu půdy a vody a posilovat místní ekonomiky.

Piráti

Z dlouhodobějšího hlediska by se měly zemědělské dotace zrušit, po uplynutí přechodobého období v řádu alespoň 5 let, aby měli všichni účastníci trhu prostor se na vzniklou situaci připravit. Zůstat by měla jen podpora výzkumu a podpůrný mechanismus na bázi našeho “Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu”.

Piráti: Z dlouhodobějšího hlediska by se měly zemědělské dotace zrušit.

ODS

Chceme zastropovat přímé platby v rámci SZP. ODS chce rovněž zrušit specificky české výjimky v SZP, které nahrávají velkým provozům a podporují socialistický model hospodaření (omezení maximální výše jednotlivého projektu na evropský standard). V neposlední řadě chce ODS prosadit narovnání podmínek v čerpání evropských dotací z Programu rozvoje venkova, jež v současné době nahrávají velkým podnikům.

ODS: Chceme zrušit specificky české výjimky v SZP, které nahrávají velkým provozům a podporují socialistický model hospodaření.

ČSSD

Smysl evropských fondů by nemělo být financovat obří agropodniky. Zemědělství se v současné době bez dotací neobejde a je třeba posilovat potravinou soběstačnost. Dotace by ale měly směřovat na podporu menších zemědělců a především těm, kteří s půdou šetrně a udržitelně zacházejí.

ČSSD: Dotace by ale měly směřovat na podporu menších zemědělců.

TOP 09

Výše prostředků jdoucích na společnou zemědělskou politiku by měla být snížena a měla by být upravena pravidla pro jejich přidělování. Podporovány by měly být menší zemědělské podniky a rodinné farmy, a nikoli velké agrokoncerny. Politika české vlády, která lobbuje za velké výrobce, a jde tak proti celoevropskému trendu, je ostudná.

TOP 09: Výše prostředků jdoucích na společnou zemědělskou politiku by měla být snížena.

Politické hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura. Jako jediné však ve stanoveném termínu neodpovědělo.

 

 ZDROJ: EurActiv.cz

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info