Sazby podpor pro rok 2017

Ministr zemědělství Marian Jurečka schválil sazby přímých plateb pro zemědělce na rok 2017, podle kterých dostanou peníze z rozpočtu EU za tzv. citlivé sektory mezi které patří také telata masného typu. Jde o sazbu jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) ve výši 3.377,73 Kč/ha, sazbu platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (greening) ve výši 1.853,35 Kč/ha a sazbu platby pro mladé zemědělce ve výši 844,43 Kč/ha. Bohužel sazba na telata masného typu meziročně o 300 korun opět poklesla, její výše pro letošní rok je na úrovni 3.424,10 Kč/tele. 

Vzhledem k nepříznivému průběhu počasí v první polovině letošního roku, kdy čeští zemědělci museli nést dopady sucha, a tím čelit i nepříznivé finanční situaci v některých sektorech zemědělské výroby, využije Česká republika možnosti poskytnout vyšší zálohy na SAPS až do výše 70 procent. První zálohy přímých plateb mohou žadatelé očekávat již začátkem listopadu. Součástí vícesložkového modelu financování přímých plateb je i dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS) pro tzv. citlivé komodity.

Sazby přímých plateb v roce 2017:

• Škrobové brambory - 13 743,06 Kč/ha

• Chmel - 15 965,20 Kč/ha

• Ovoce velmi vysoká pracnost - 12 932,59 Kč/ha

• Ovoce vysoká pracnost - 7 940,85 Kč/ha

• Zelenina velmi vysoká pracnost - 11 462,28 Kč/ha

• Zelenina vysoká pracnost - 4 083,80 Kč/ha

• Konzumní brambory - 4 776,85 Kč/ha

• Cukrová řepa - 6 540,43 Kč/ha

• Bílkovinné plodiny - 2 989,64 Kč/ ha (vloni: 3 254,51 Kč/ha)

• Masná telata - 8 560,25 Kč/VDJ tj. 3 424,10 Kč/tele (vloni: 9 312,99 Kč/VDJ)

• Dojnice - 3 597,20 Kč/VDJ (vloni: 3 679,92 Kč/VDJ)

• Ovce a kozy - 3 402,87 Kč/VDJ (vloni: 3 524,89 Kč/VDJ)

 

Vývoj sazeb na masné tele v jednotlivých letech:

• 2017: 3.424,10 Kč/tele

• 2016: 3.725,20 Kč/tele

• 2015: 4.000,71 Kč/tele

• 2014: 3.042,87 Kč/tele

• 2013: 2.329,90 Kč/tele

• 2012: 1.629,70 Kč/tele

 

Z národních zdrojů pak evropské platby doplňují přechodné vnitrostátní podpory (PVP) poskytované na zemědělskou půdu, chmel, škrobové brambory, přežvýkavce, krávy bez tržní produkce mléka a ovce a kozy. Přechodné vnitrostátní podpory jsou vypláceny jen těm zemědělcům, kterým je v daném roce přiznána jednotná platba na plochu. Sazby pro tyto platby budou známy během listopadu.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info