Nejlepším prezidentem pro venkov by byl podle sedláků Mirek Topolánek

S titulem „Prezident pro venkov“ může jít do nastávající prezidentské volby bývalý premiér Mirek Topolánek. Uvedený titul mu dnes udělili zástupci Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) po diskusi sedmi kandidátů na prezidenta České republiky ve středočeských Radonicích, při které prezentovali své postoje, názory a návrhy řešení, jak pomoci českému venkovu a zemědělství, zejména v podání rodinných farem. Celá akce se těšila velkému zájmu nejen členů ASZ ČR z celé republiky, ale také komunálních politiků a zástupců profesních spolků. Zúčastnilo se jí také 26 zástupců celostátních médií a rozhlasových i televizních štábů. 

Selský stav pokládám za jednu z posledních komunit, která drží tradiční podobu venkova a která zabezpečuje, aby se venkov nevylidňoval, nesocializoval a neagrofertizoval,“ uvedl v průběhu debaty Topolánek. Pokud se podle něj vytratí sedláci a živnostníci z venkova, tak vesnice zahyne.

Vítězství Topolánka není nijak překvapivé - tento prezidentský kandidát má i největší procentní podíl hlasů v elektronické anketě ASZ ČR. Na závěr samotné diskuse se sedláky získal 38,29 % hlasů, následoval ho Pavel Fischer s 24,57 %, dále Jiří Drahoš (22,86 %), Jiří Hynek (5,14 %), Marek Hilšer (4,57 %), Vratislav Kulhánek (1,71 %), Petr Hannig (1,14 %) a Michal Horáček s Milošem Zemanem, kteří se z akce omluvili, obdrželi 0,57 % hlasů.  

Schopnost prezidenta země rozumět problematice venkova a selského stavu je podle názoru ASZ ČR v zájmu celé společnosti. Ve venkovském prostoru žije zhruba třetina obyvatel ČR, zemědělská půda zaujímá více než polovinu z celkové rozlohy půdy v ČR a lesní půda téměř jednu třetinu území země. Podmínky podnikání na venkově a rozvoje venkova, péče o kvalitu půdy či zdroje pitné vody tak ovlivňují životy všech občanů naší země, což by si měl každý prezident republiky podle ASZ ČR uvědomovat.

Všude na světě, a v Evropské unii zvláště, jsou v současné době základním pilířem rozvoje venkova zemědělské podniky na bázi rodinných farem, především proto, že se při podnikání ve venkovském prostoru zodpovědněji chovají, aby mohli stávající hospodáři předat své grunty v co nejlepším stavu další generaci. Rodinné farmy tak mimo jiné představují nejlepší možnou prevenci vůči postupující degradaci zemědělské půdy a jsou také zároveň nositeli lokální identity, zaměstnanosti a rozvoje služeb ve venkovském prostoru. 

Podle předsedy ASZ ČR Josefa Stehlíka by prezidentem pro venkov měl být člověk, který dokáže vnímat roli sedláka nejen jako výrobce potravin, ale také jako spolutvůrce venkovského komunitního života a odpovědného správce krajiny. „Všichni kandidáti, které dnes měli sedláci možnost vyslechnout, se k tomuto pojetí blíží podstatně více, než současný prezident,“ uzavřel Stehlík.   

 

Šárka Gorgoňová

vedoucí mediálního oddělení ASZ ČR

 

Asociace soukromého zemědělství ČR je dobrovolnou stavovskou a profesní organizací soukromých zemědělců v České republice. Veškerá její činnost vychází z respektování starých selských tradic a přesvědčení o perspektivě rodinných farem jako základu moderního evropského zemědělství a živého venkova. Počet členů Asociace soukromého zemědělství ČR činí 6 500 sdružených v současné době v 41 regionálních a 7 členských organizacích plošně po celém území země. Tyto podniky obhospodařují necelých 40 procent zemědělské půdy v ČR a podílí se zhruba čtvrtinou na celkové tvorbě zemědělského HDP. Více informací na www.asz.cz

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info