Národní zemědělské muzeum v Praze nabídne cyklus přednášek na téma vody a půdy

Vysychání půdy, záplavy, snižující se úrodnost nebo rybníky plné sinic – nahlédněte do problematiky křehké rovnováhy mezi zemědělskou produkcí a zdravou krajinou. Šest podvečerních přednáškových bloků nazvaných Voda a půda jako společenské dilema začíná v Národním zemědělském muzeu v Praze ve čtvrtek 26. dubna.

O zadržování vody v krajině, způsobech hospodaření, nečekaných změnách počasí i o mimoprodukční roli zemědělské krajiny budou v Národním zemědělském muzeu v Praze přednášet odborníci z univerzit, výzkumných institucí i přímo ze zemědělské praxe. Šest témat ve dvanácti přednáškách nabídne posluchačům různé přístupy i možnosti řešení a představí řadu aktuálních výzkumů a dat. Cyklus je určen nejen odborné veřejnosti, témata se věnují problematice zajímavé i pro laiky, kteří se zemědělstvím nemají osobní zkušenost. „V Národním zemědělském muzeu říkáme, že představujeme zemědělství jako vše mezi zemí a talířem. Na talíř, tedy kvalitu potravin, už se naše veřejnost ptát zvykla, my bychom rádi upozornili, že je dobré zajímat se také o samotný proces. Proto se v přednáškách zaměříme na význam půdy a vody v zemědělství a na existující rozpor mezi představami a potřebami, které z nich dělají aktuální společenské téma,“ říká tisková mluvčí Národního zemědělského muzea Jitka Taussiková.

Přednášet budou zástupci Státního pozemkového úřadu, Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Centra pro výzkum toxických látek v prostředí z Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzita, Výzkumného ústavu meliorací a půdy či České společnosti ornitologické.  

Přednášky Národní zemědělské muzeum připravilo ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem, který je současně odborným garantem cyklu. „Rádi bychom pozvali všechny, kterým není naše krajina a její budoucnost lhostejná, nejen na přednášky, ale i na výstavu fotografií pozemkových úprav realizovaných Státním pozemkovým úřadem, která právě probíhá na střeše muzea,“ zve návštěvníky tisková mluvčí Státního pozemkového úřadu Monika Machtová.    

Cyklus je první z řady přednášek populárně vzdělávacího formátu Z{věda}ví zaměřeného na prezentaci zemědělských a jemu blízkých témat. Začíná 26. dubna a pokračuje každý čtvrtek, vždy od 17 hodin, až do 31. května. Na konci každého setkání bude prostor pro dotazy z řad posluchačů.

Přednášky se konají v rámci společného projektu Národního zemědělského muzea a Státního pozemkového úřadu Voda – Půda – Krajina, který má za úkol tematiku ochrany půdy a vodních zdrojů přiblížit laické veřejnosti. Projekt zahrnuje například lektorské programy v expozicích muzea, a to nejen v Praze, ale i v Čáslavi, na Kačině a Ohradě nebo například obrázkové statistiky Voda a Půda. Až do 16. května je také na střeše Národního zemědělského muzea k vidění fotografická výstava Státní pozemkový úřad – Správce české krajiny. Na 21 fotografiích jsou zachyceny krajinné prvky, které pomáhají naší krajině bojovat se suchem, záplavami či erozí, vylepšují její retenční schopnosti a navracejí do ní pestrost.

Vstup na přednášky je zdarma, místa si mohou zájemci dopředu rezervovat prostřednictvím webových stránek.

 

Program přednášek:

26. 4.  Voda a půda jako společenské dilema

17:00–18:00  Od meliorační trubky k ptačímu parku

Ing. Václav Zámečník a Mgr. Břeněk Michálek, Česká společnost ornitologická

18:00–19:00   Cena za zdravou krajinu: Kde se střetává realita se sny

Ing. Jaroslav Pražan, Ph.D., Ústav zemědělské ekonomiky a informací

 

3. 5. Úroda vs. úrodnost

17:00–18:00  Jak systém hospodaření ovlivňuje půdní úrodnost

Ing. Miroslav Florián, Ph.D., Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

18:00–19:00 Klikatá cesta za rovnováhou

Ing. Martin Hutař, ekologický producent

 

10. 5. Prostupnost krajiny: šance nejen pro vodu a půdu

17:00–18:00 Co chybí české krajině. Léčba a prevence

Ing. Zdeněk Jahn, CSc., Státní pozemkový úřad, Pobočka Nymburk

18:00–19:00  Cesta do krajiny vede kolem nás všech

Ing. Vratislava Janovská, Ph.D., CooLAND, z.s.

 

17. 5. Co se vejde do polévkové lžíce aneb otrávený edafon

17:00–18:00  Půda jako živý ekosystém. Dialog mezi půdou a kořenem

Ing. Jaroslav Záhora, CSc., Mendelova univerzita

18:00–19:00  Půda jedová

Dr. Ing. Milan Sáňka, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita

 

24. 5. Kam mizí voda a půda z české krajiny

17:00–18:00   Význam půdy pro zadržení vody v krajině

Ing. Jan Vopravil, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a půdy, v.v.i.

18:00–19:00   Zadržení vody a půdy v krajině – praktická řešení

Ing. František Pavlík, Ph.D., Státní pozemkový úřad

 

31. 5. Klimatické změny: malé i velké bitvy

17:00–18:00 Klima a krajina: Z partnerů soupeři

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., Mendelova univerzita, CzechGlobe

18:00–19:00  Příběh vody z Milešovky. Diverzita jako životní styl

Daniel Pitek, soukromý zemědělec

 

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také další čtyři pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. V pražské budově jsou k vidění expozice Jede traktor, Rybářství, Myslivost, Voda v krajině, Laboratoř ticha či Živá zahrada výhledů na střeše muzea. Prostor pro zdokonalování kulinářských dovedností nabízí Gastrostudio, milovníci umění ocení výstavu obrazů realisticky orientovaných malířů ze Šrobárovy sbírky.

Státní pozemkový úřad vznikl v roce 2013 spojením pozemkových úřadů a Pozemkového fondu České republiky. Pečuje o státní půdu, buduje venkovský prostor a chrání zemědělskou půdu tak, aby byla kvalitní a bylo jí dost. Bojuje proti následkům sucha, eroze a povodní. 

Více na www.nzm.cz.

 

Jitka Taussiková

tisková mluvčí

Národní zemědělské muzeum

Tel.: 604 867 970       

tiskove@nzm.cz

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info