Selské slavnosti se letos zaměří ještě více na dětské návštěvníky

„Rodinné farmy dětem“ - to je název letošního projektu Asociace soukromého zemědělství, v jehož rámci bude mít široká veřejnost opět možnost blíže poznat život na rodinných farmách, které se tentokrát představí zejména jako výrobci a dodavatelé kvalitních, čerstvých a zdravých potravin. Stane se tak prostřednictvím již pátého ročníku Selských slavností pro rodiny s dětmi na farmách členů ASZ ČR, z nichž jedny se uskuteční v severních a druhé v jižních Čechách. Celodenní program bude zaměřen ještě více na malé návštěvníky, novinkou je například workshop „Malý gurmán“ pod vedením zkušeného šéfkuchaře, který připraví s dětmi pokrm ze sezónních produktů z okolních farem.      

„Stalo se již tradicí, že Asociace soukromého zemědělství se formou akcí pro veřejnost snaží poukázat na význam a přínos rodinných farem pro český venkov. Ty jsou každoročně věnovány jednomu z důležitých témat našeho zemědělství - rodinné formě hospodaření, nutnosti ochrany půdy a vody jakožto zdrojů obživy a prosperity pro budoucnost naší země, či faremní produkci a propojení výrobců kvalitních regionálních potravin se spotřebiteli. Letos u tématu faremní produkce pro velký úspěch předchozích akcí zůstaneme a program obohatíme o gastronomickou osvětu pro děti,“ říká předseda ASZ ČR Josef Stehlík.

Návštěvníci Selských slavností budou seznámeni s pestrou škálou regionálních zemědělských a potravinářských produktů, které vznikly prací rodinných farem a drobných zemědělců. Na to, že lokální produkce patří díky své kvalitě, čerstvosti a původu do zdravé, poctivé a chuťově vynikající gastronomie vhodné na každý stůl, a to i např. do školních jídelen, poukáže partner letošních akcí - organizace Slow Food Prague. Ta celosvětově napomáhá využití lokálních plodin a potravin. Podporuje cestovní ruch za dobrými a čerstvými surovinami přímo od soukromých zemědělců a navazuje tak dodavatelsko-odběratelské vztahy s městy.  

„Stále častěji se setkáváme s tím, že velká část dnešních dětí má nezdravé stravovací návyky, podléhá reklamám a odmítá čerstvě a s láskou připravená jídla. Na Selských slavnostech jsme pro ně proto připravili workshop „Malý gurmán“, kde budou mít pod vedením zkušeného

šéfkuchaře možnost osvojit si šetrný přístup k přípravě jídla z faremní produkce a objevit chuť poctivě vyrobeného pokrmu. Získají i informace o potravinách, jejich kvalitě, hodnotě a prospěšnosti," informuje předsedkyně Slow Food Prague Blanka Turturro.

Na velmi bohatém naučném a zábavném doprovodném programu pro rodiny s dětmi se na letošních Selských slavnostech bude podílet společnost Creative World, která připravila pro malé i velké návštěvníky stezku se sedmi stanovišti zaměřenou na poznání měsíce května pod názvem „Na májové stezce aneb sedm sil sedláka“. Nebudou chybět ani kreativní dílničky a gastro hry „Škola chutí“. Samozřejmostí je možnost prohlídky hospodářství s mnoha druhy zvířat a zemědělskou technikou, ale i nákupu nejrůznějších regionálních produktů. Na první akci, která se uskuteční v sobotu 26. května, čeká děti i vystoupení youtubera Lukefryho, jenž je seznámí s bezpečným chováním na internetu.   

Asociace soukromého zemědělství velmi uvítala, že myšlenku zabývat se podrobněji problematikou faremní produkce, jejím zpracováním a odbytem se zaměřením na dětské návštěvníky podpořily, stejně jako v předchozích letech, i některé instituce. Série akcí na farmách členů ASZ se proto mohou uskutečnit díky podpoře Ministerstva zemědělství ČR, které projekt zčásti financovalo. Hlavním partnerem letošních Selských slavností je Komerční banka.

Soukromí zemědělci patří již mnoho let mezi nejváženější klienty Komerční banky. Naší prioritou je dlouhodobé partnerství s nimi, poskytování kvalitních služeb a zároveň podpora toho, co je pro fungování jejich hospodářství důležité. Poskytujeme jim ucelenou nabídku finančních služeb pokrývajících jejich nejčastější potřeby, kterými jsou financování provozu, nákupu strojů, technologií či zemědělské půdy. Podporujeme i farmáře v začátku hospodaření, kteří u nás mohou rychle a jednoduše získat až milión Kč bez zajištění,“ uvedl Martin Ehrenberger, manažer segmentového řízení pro malé podniky Komerční banky.

Termíny Selských slavností pořádaných ASZ v roce 2018

26. května * FARMA RODINY ŠŤASTNÝCH * Radíčeves, Žatec (ASZ Louny)

15. září * ANGUS FARMA RANČICE * Kamenný Újezd - Rančice (ASZ Český Krumlov)

 

Kontakt:

Šárka Gorgoňová, vedoucí mediálního oddělení ASZ ČR

tel.: 604 849 294

 e-mail: sarka.gorgonova@asz.cz

 

Asociace soukromého zemědělství ČR je dobrovolnou stavovskou a profesní organizací soukromých zemědělců v České republice. Veškerá její činnost vychází z respektování starých selských tradic a přesvědčení o perspektivě rodinných farem jako základu moderního evropského zemědělství a živého venkova. Počet členů Asociace soukromého zemědělství ČR činí 6 500 sdružených v současné době v 41 regionálních a 8 členských organizacích plošně po celém území země. Tyto podniky obhospodařují necelých 40 procent zemědělské půdy v ČR a podílí se zhruba čtvrtinou na celkové tvorbě zemědělského HDP. Více informací na www.asz.cz. 

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info