Zemědělci učí zemědělce jak ochránit půdu před erozí

Proti erozi pomůže setí kukuřice do vymrzlé meziplodiny Při pěstování kukuřice je velmi účinné setí meziplodin.

V zemědělském družstvě Pooslaví v Nové Vsi používají technologie setí kukuřice do vymrzlé meziplodiny. „V našem případě jsme použili jako meziplodinu hořčici. Než se zasela, tak proběhlo hluboké prokypření půdy, v srpnu loňského roku jsme pak do půdního bloku zaseli právě zmiňovanou hořčici,“ vysvětluje přímo na poli agronom Leoš Chalupa zemědělcům, kteří se účastní projektu demonstračních farem. „Na jaře dalšího roku jsme pole před zasetím ošetřili herbicidem, aby plevele nezadusily zasetou kukuřici. Po týdnu jsme kukuřici zaseli, dá se říci do mulče, který zbyl po vymrzlé meziplodině, tedy hořčici.“ Měsíc po zasetí však nepršelo. Kukuřice vzešla, ale není v dostatečné výšce. Co kde zemědělci zasejí musí nejprve důkladně promyslet Pole, na které se v rámci semináře, přijeli zemědělci z okolí podívat, se nachází nad Oslavanami. Je ve svahu a směřuje k obci. „Jsme si vědomi, že pod polem se nachází infrastruktura obce a že tu hrozí smyv ornice a stečení vody z pole do obce. Proto jsme půdní blok rozdělili na dvě části. V té spodní máme řepku, která má dobré protierozní vlastnosti. A protože také potřebujeme někam zasadit kukuřici, rozhodli jsme se pro vrchní část tohoto pole. S tím, že použijeme technologii zasetí do vymrzlé meziplodiny,“ vysvětlil kolegům zemědělcům ředitel zemědělského podniku Pooslaví Lukáš Jurečka. Pásy na polích nejsou od mimozemšťanů. Zabraňují erozi půdy Další metodou, kterou představili na semináři zemědělcům, je přerušení odtokových linií. Pásy jiných plodin totiž zabraňují erozi. Na polích u Nové Vsi použili zemědělci pás jařiny, tedy jarního ječmene, na jiném místě zase ozim, tedy ozimé žito. „Naše zkušenost ukazuje, že ječmen pro přerušení odtokových linií nezafungoval. Osvědčily se nám ozimy,“ shrnul poznatky přímo z terénu Lukáš Jurečka.

Zemědělci se budou vzdělávat přes léto až do podzimu V Nové Vsi připravují pro zájemce z řad zemědělců další praktické semináře zaměřené na technologie pěstování erozně nebezpečných plodin. Uskuteční se 18. července, 15. srpna a 13. září.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info