Tradiční oslavy sklizně ve všech koutech naší vlasti

Po roce se na statky členů Asociace soukromého zemědělství z Čech, Moravy i Slezska opět vrátily dožínky - svátek sklizně. I když je letošní rok extrémně suchý a ve většině koutů naší země tomu odpovídají výnosy téměř všech plodin, pořádání společných posezení na oslavu sklizně se v řadě regionů ASZ ČR či přímo u jejich jednotlivých členů stalo již tradicí.

Nebylo tomu jinak ani v letošním roce, a proto se nám v redakci sešlo hned několik článků z těchto akcí. Některá z dožínkových setkání byla určená pouze pro členy jednotlivých regionů, našli se však i tací, kteří brány svého statku otevřeli pro širokou veřejnost, a při této příležitosti umožnili návštěvníkům poznat, jak se žije na rodinné farmě a co toto slovní spojení představuje - úctu k tradicím, svobodě, lásku ke zvířatům, půdě a venkovu.

A některá regionální sdružení využila možnosti prezentovat naší stavovskou organizace při krajských dožínkách. Na následujících stránkách se tedy můžete dočíst, jak se slavilo v různých regionech a jaký program byl pro návštěvníky dožínkových setkání připravený.

 

Asociace se na dožínkách Jihomoravského kraje neztratila

V sobotu 1. září se ve městě Boskovice konaly Jihomoravské dožínky, na jejichž organizaci se z velké části podílela ASZ Blansko. Součástí dožínek byla výstava moderní i historické zemědělské techniky, za muzeem byla k vidění hospodářská zvířata včetně drobotiny (drůbež, holubi, králíci) a mezi nimi se prolínala naučná stezka pro děti.

V rámci akce se konal i jarmark lidových řemesel, dožínkový trh a prezentace regionálních potravin. Dožínková slavnost začala v devět hodin a následující program byl bohužel trochu ovlivněn dopoledním deštěm.

Letos poprvé byly Jihomoravské dožínky slavnostně zahájeny poděkováním Bohu za úrodu jihomoravských polí a sadů. Při bohoslužbě slova, kterou vedl pomocný biskup brněnský, monsignor Pavel Konsbul, byl v kostele sv. Jakuba požehnán dožínkový věnec, jenž na tuto slavnost věnovala ASZ Blansko.

Z kostela následoval průvod v čele s dožínkovým věncem přes náměstí do letního kina, kde se pak odehrával další kulturní program. Rád bych poděkoval hlavně členům ASZ Blansko, kteří se na této akci podíleli. Ať už dodáním zemědělských strojů, zvířat, či prezentací stánku ASZ, poděkování patří i včelařskému kroužku Lubě.

Jiří Širůček, předseda ASZ Blansko

Jihomoravské dožínky se v Boskovicích konaly, co si pamatuji, poprvé. Členové ASZ Blansko byli osloveni vedením Jihomoravského kraje, aby se na této akci podíleli a  na boskovické náměstí dodali zemědělskou technikou. A mohu snad říci, že jsme se úkolu zhostili opravdu s vervou. Horní náměstí jsme zaplnili zemědělskou technikou od starší po nejnovější, další členové zajistili výstavu dobytka a také se prodávaly výrobky z kozího mléka a zelenina z produkce našich členů.

Velké díky patří našemu členu Jaroslavu Zemanovi, který se, spolu s kroužkem mladých včelařů, postaral o včelařskou tématiku.

A obrovské díky náleží našemu předsedovi Jiřímu Širůčkovi, který  jednal s boskovickou radnicí, a ta neměla zájem slavit dožínky s tradicí poděkovaní za úrodu v křesťanském vzoru. Pan Širůček to ale nevzdal a prosadil, že se dožínky zahájí tak, jak se sluší a patří - v kostele  s bohoslužbou.

Věnec z obilnin zajistili též členové ASZ Blansko a slavnostní průvod po mši  vedl krásný alegorický vůz z dílny rodiny Kintrových - jak jinak než našich členů.

Přemysl Lebiš, ASZ Blansko

Zima jak na (České) Sibiři sedláky neodradila

Ne nadarmo se říká části našeho regionu ASZ Benešov - Voticku, Česká Sibiř. O tom se mohli přesvědčit všichni, kdo navštívili v sobotu 1. září statek Jiřího Kříže v Košovicích na Voticku. Deštivé a mlhavé počasí však nezkazilo krásu dožínkového setkání za přítomnosti asi stovky nejen sedláků, ale i hostů.

Těmi byli pan farář a starosta města Votice Jiří Slavík, šestičlenné mužstvo hasičů v dobových uniformách ze sousedních Martinic a děvčata v krásných selských krojích. Hospodář zapřáhl pár koní do nazdobeného kočáru a pana faráře se starostou přivezl ze sousední vesnice až na louku před statkem, kde všichni čekali na zahájení dožínkových slavností.

Pan farář požehnal krásný dožínkový věnec, starosta Votic pronesl poděkování hospodáři a všem přítomným sedlákům a selkám. Následovala prohlídka hospodářství rodiny Křížových. Pro děti byl připraven program v podobě výstavy modelů zemědělských strojů, na kterých se mohly dokonce i povozit. Vystavena byla i historická zemědělská technika a samozřejmostí byli, všude kam oči dohlédli, pasoucí se koně, kterých mají Křížovi na statku kolem šedesátky.

Po celý den nás provázel svým hudebním uměním zdejší harmonikář s bubeníkem. Jídla a pití byla hojnost a tak všichni hodovali, zpívali i tančili a dobře se měli. Rád bych touto cestou poděkoval našemu místopředsedovi Jirkovi Křížovi a jeho rodině za perfektně zorganizovanou dožínkovou slavnost. 

Pavel Duda,  předseda ASZ Benešov

Tradičně selsky v Pohoří u Dobrušky

Naše ASZ Rychnov nad Kněžnou pořádá již několik let na začátku září na Statku Pohoří tradiční Selské dožínky pro sedláky i širokou veřejnost. Nebylo tomu jinak ani v letošním roce, kdy proběhly 1. září již potřetí. Troufám si říci, že jak se postupně zlepšujeme a vychytáváme drobné nedokonalosti, byl tento ročník ještě lepší, než ten loňský.

Dopoledne se zprvu zdálo, že nám nebude přát počasí, avšak zapršelo jen na necelé dvě hodiny přes poledne, a poté už se na nás usmálo i slunce. Celou akci tak navštívilo přibližně 800 lidí, na něž čekal bohatý program i pohoštění, které bylo převážně z produkce místních sedláků.

Během celého dne byla na Statku Pohoří vystavena moderní i historická zemědělská technika, ukázka drobného zvířectva, pro děti pak prolézačky z balíků, loutkové představení Generál Laudon jede skrz vesnici, či strašidelná černá komora. Návštěvníci mohli zakoupit nejen výrobky se značkou Regionální produkt Orlické hory, ale i výrobky našich členů. Dále zde byly stánky jak ASZ ČR, tak Celostátní sítě pro venkov, ale i s košíkářskými výrobky, hlavolamy a jiné.

Rodina Páchových se jako již tradičně postarala o ukázky westernového ježdění a drezury koní, hudebního doprovodu se ujaly kapely Valanka a Memory, které vystupovaly na venkovním pódiu. Ve stodole hrála místní skupina Jak o život. Nemalý úspěch měla Slackshow v podání Lukáše Černého a Michala Pírka, mistrů ČR v této disciplíně v minulých letech, při níž nám oba ukázali na nataženém provazu takové kaskadérské kousky, až se nám tajil dech. Návštěvníci si pak mohli zkusit balancování na slackline. Ve stodole byla i výstava fotografií „Zrození vína“ a další doprovodné programy.

Dožínkový věnec hospodáři požehnal farář Augustin Slatinka z Dobrušky, který s námi nakonec také poseděl a prodiskutoval nejen otázku duchovna, ale také morálních hodnot, českého venkova i sedláků. Těch mimochodem na akci dorazila také pěkná řádka.

Všem, kteří s organizací celého dne pomáhali, bych velice rád poděkoval a rád bych vyjádřil své potěšení nad tím, kolik se nás na letošním třetím ročníku sešlo. Doufám, že se bude akce těšit takovéto přízni návštěvníků i do budoucna a třeba i několika lidem ukáže, kdo je český sedlák a jaké hodnoty na venkově reprezentuje.

Ing. Jiří Petr, předseda ASZ Rychnov nad Kněžnou

Plzeňští a tachovští sedláci potěšili děti i dospělé

V sobotu 15. září se v Tachově, nejzápadnějším okrese Plzeňského kraje, konaly krajské dožínky. Organizátorem byl Plzeňský kraj a Město Tachov. Aktivně se jich zúčastnily všechny tři Asociace soukromého zemědělství, které v kraji působí.

Stalo se tak díky skutečnosti, že se po osmi letech nekomunikace v loňském roce obnovila spolupráce mezi krajským úřadem a sedláky. Hlavní zásluhu na tom má hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, členka rady pro oblast životního prostředí a zemědělství Radka Trylčová a člen ASZ Plzeňsko, aktivní sedlák přednášející na ČZU, Pavel Moulis.

Byl krásný slunný den. Na tachovském náměstí se představila řada prodejců regionálních potravin a některé neziskové organizace. Regionální Asociace soukromého zemědělství se prezentovaly stánkem, v němž byly k dispozici různé propagační materiály - od Selských revuí, přes Farmu roku, Desatero, až po Křížovou cestu českého sedláka.

Hlavní atrakcí byla umělá kráva, u které si je možné vyzkoušet ruční dojení. To lákalo především malé děti, které stály na dojení frontu. Za odměnu dostávaly drobné dárky s emblémy ASZ - balonky, omalovánky a pastelky. Dospělí většinou diskutovali s našimi členy ve stánku o problémech současného zemědělství.

Předsedové jednotlivých Asociací - za Plzeňsko já, za Plzeň-sever František Janko a za Tachov Josef Plzák, byli pozváni panem hejtmanem a starostou Tachova do dožínkového průvodu a zúčastnili se vyhodnocení nejlepších zemědělců. Těmi se stali v letošním roce Josef Plzák mladší z ASZ Tachov za soukromníky a CPZ Chotěšov, s.r.o. za společnosti. Mladý pan Plzák hospodaří na 179 hektarech zemědělské půdy, vybudoval svépomocí 15 malých vodních nádrží, vysazuje dřeviny a chová bažanty a divoké králíky pro obohacení jejich populace v krajině.

Dožínek se zúčastnilo odhadem dva až tři tisíce lidí. K poslechu celý den vyhrávaly kapely Amátovka, Folklórní soubor Kaštánek při DD Tachov, Tachovský dětský sbor při ZUŠ Tachov, Folklórní soubor Úsměv Horní Bříza a slovenská kapela No Name. Atmosféra byla velmi dobrá, naše členy potěšil zájem účastníků dožínek o stánek ASZ, zejména nejmladší generace a jejich rodičů.

Ing. Petr Hodan, předseda ASZ Plzeňsko

Dožínky na Zlaté farmě

V pořadí čtvrté regionální dožínky se rozhodla ASZ Přerov v letošním roce spojit se sousedním spřáteleným regionem - ASZ Olomouc, pro který to byla akce tohoto charakteru s pořadovým číslem jedna. Místem konání se stala Zlatá farma členky ASZ Přerov Zlatky Mádrové ve Štětovicích, jako optimální termín byla vybrána sobota 15. září.

Členové obou Asociací se sešli ve Štětovicích na farmě již v dopoledních hodinách, kdy Zlatka Mádrová a její rodinní příslušníci a další pomocníci chystali na stoly bohaté občerstvení.

Po zahájení následovalo představení hospodářství. Zlatá farma se zabývá chovem českého strakatého skotu, jsou tu ale k vidění i ovce, kozy, koně a prasata. Součástí farmy je také minimlékárna, která zpracovává zhruba třetinu denně nadojeného mléka, jenž je pro zákazníky k dispozici i v mlékomatu. Rodina provozuje rovněž kavárnu.

Paní Zlatka se navíc snaží dbát na obnovu lidových tradic, které připomíná Štětovické skanzen založený ve spolupráci se spolkem Štětovická slipka. Ten jsme měli v průběhu dožínek možnost navštívit a byla to opravdu zajímavá zastávka. Mnozí členové s radostí zavzpomínali na své dětství a život svých rodičů, mladá generace si prohlížela vystavené exponáty často nejen s očima, ale i ústy dokořán.  

A pak již bylo na pořadu dne nasycení hladových. A také štěbetání ve skupinkách a hloučcích o tom, co se komu v tomto roce podařilo, nebo naopak co nám překáželo k lepší pohodě v sedlačení. Zkrátka den jaký má být ve společnosti stejně naladěných a stejně smýšlejících lidí.

Eliška Kravcová, předsedkyně ASZ Přerov a Roman Koutek, předseda ASZ Olomouc  

Články vyšly v časopise Selská revue (č. 6/2018), který je 8x ročně distribuován prostřednictvím České pošty výhradně členům Asociace soukromého zemědělství ČR.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info