Český modrý mák na ruském trhu

Český modrý mák patří dlouhodobě mezi jednu z nejvýznamnějších agrárních exportních položek České republiky do Ruské federace. Téměř 80 % potravinářského máku na ruském trhu pochází z České republiky, v objemovém vyjádření to v roce 2016 bylo téměř 7,5 tis. tun. Dalšími minoritními exportéry máku do Ruska jsou Maďarsko, Čína a Turecko. Rusko vlastní mák nepěstuje a je plně závisle na jeho dovozu.

Podle údajů Světové organizace pro výživu a zemědělství (FAO) byla v roce 2016 největším světovým dovozcem máku Indie, Rusko zaujímá druhé místo, Německo třetí. Co se týká spotřeby, první místo zaujímá taktéž Indie, následuje Německo, Česká republika a Maďarsko. Rusko je pak pátým největším spotřebitelem máku na světě. Např. v roce 2016 dovezlo necelých 9 tun máku.

Podle vyjádření ruských pekařů a cukrářů je máku na ruském trhu nedostatek a reálná spotřeba by mohla být až 2-3x vyšší. Pro srovnání, Česká republika spotřebuje ročně 4 – 5 tis. tun máku a Rusko dvojnásobek - 9 tis. tun., ale počet obyvatel v Rusku je cca 14x větší než v ČR.

Ruští pekaři mák nejčastěji používají ve formě makové náplně (až 70 %), na posyp pečiva, sušenek a dalších pekařských výrobků je využit zbytek.

Jelikož se jedná o velmi perspektivní obor, plánuje Ministerstvo zemědělství prostřednictví zemědělské diplomatky uskutečnit seminář o českém modrém máku, který má zvýšit povědomí o tomto jedinečném vývozním artiklu. Akce by se měla konat během Eurasijského pekařského fóra v Moskvě v dubnu 2019.

Přílohy

Tab. 1 – Export máku z České republiky do Ruské federace v letech 2013-2018 (PDF, 116 KB)Tab. 2 – Celkový dovoz máku do Ruska v letech 1992-2016 (údaje FAO) (PDF, 75 KB)

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství 

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info