Část poslanců žádá navýšení podpory pro LH o 5,8 mld. Kč

Ve čtvrtek 5. prosince projednala Poslanecká sněmovna ve druhém čtení vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2019. Poslanec Stanislav Blaha předložil pozměňovací návrh, který podporu lesního hospodářství navyšuje o částku 5,8 mld. Kč. Pozměňovací návrh stejného znění podala i skupina poslanců Zdeněk Podal, Karla Maříková, Miloslav Rozner, Jaroslav Holík, Jiří Kobza, Radek Holomčík, Jiří Kohoutek a Radek Koten.

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů tyto poslanecké iniciativy podporuje. Jsme rádi, že jim není osud našich lesů lhostejný, a chápou zoufalou situaci, v níž se nacházejí vlastníci lesů", řekl František Kučera, předseda SVOL, a dodal: „Věříme, že se podaří přesvědčit dostatek poslanců napříč politickým spektrem a tento návrh bude při hlasování přijat".

V návrhu státního rozpočtu, který předkládá vláda ČR, je na podporu lesního hospodářství pro rok 2019 zatím navržena částka ve výši 620,9 mil. Kč. Ministerstvo zemědělství přislíbilo v rámci svého rozpočtu tuto částku zvýšit přibližně na dvojnásobek. Podle SVOL to ale zdaleka nestačí, protože již současné škody jsou odhadovány asi na 12 mld. Kč.

Podle tiskové zprávy SVOL je v současné době napadeno lýkožroutem smrkovým až 20 mil. m3 stojících smrkových porostů. Jediným efektivním a účinným opatřením je včasná a rychlá asanace napadených stromů. Podle některých odhadů mohou kůrovcové těžby v příštím roce dosáhnout až trojnásobku běžných ročních těžeb.

Jak dále uvádí tisková zpráva SVOL, průměrná cena kůrovcového dříví dosahuje historického minima a pohybuje se pod 1 000 Kč/m3, což je pod hranicí rentability lesního podniku; cena přitom neustále klesá. Cena kulatinových sortimentů, které tvoří 2/3 těžby, se pohybuje kolem 1 000 Kč/m3. Cena vlákninových sortimentů, které tvoří 1/3 těžby, činí cca 500 Kč/m3. Průměrný výnos z jednoho hektaru lesního majetku je přibližně 3 000 Kč pod limitem, který je nutný k obnově kalamitních ploch, jejich zajištění a pěstování do věku produkce (do 40 let). "Bez podpory Ministerstva zemědělství ve formě kompenzace ztráty na výnosu z lesní výroby (podobně jako u zemědělců), nebudou vlastníci lesů schopni obnovit kalamitní plochy a zajistit porosty do produkční fáze," říká předseda SVOL.

Poslanci navrhují v rámci rozpočtu Ministerstva zemědělství přímo vyčlenit na řešení následků sucha v lesích částku 3,8 mld. Kč. Do řešení problému chtějí zapojit i Ministerstvo životního prostředí. Navrhují posílení rozpočtu Ministerstva zemědělství o 2 mld. Kč a jejich přesun z rozpočtu Ministerstva životního prostředí. Jednu miliardu Kč navrhují použít z prostředků určených na program „Nová zelená úsporám", jenž je financován z prodeje emisních povolenek; a jednu miliardu použít z prostředků na program „Dešťovka".

 

Podle TZ SVOL (6. 12. 2018), red.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info