Se suchem bojují lesníci i kraje. Pomoci může obnova zaniklých vodních ploch

Sucho a nestabilní hladina spodních vod trápí mnoho oblastí napříč celou republikou. Jednou z cest, jak zadržet vodu v krajině, je budování tůní a nádrží. Tuto cestu letos znovu volí Vojenské lesy a statky (VLS). Na obdobná opatření je připraven přispět obcím například i Liberecký kraj.

Na Českolipsku, kde VLS hospodaří převážně v bývalém vojenském prostoru Ralsko, chce státní podnik obnovit tři téměř nefunkční rybníky a vybudovat novou retenční nádrž. Revitalizace čekají dvě vodní díla u Hvězdova a rybník v lesích u Mukařova nedaleko Mnichova Hradiště.

Nádrž vznikne v Hradčanských stěnách v oboře Velký Dub. „Nejde o žádné obří megalomanské stavby, ale malá vodní díla do rozlohy dvou hektarů. Jejich primárním účelem je vždy zadržení vody v dané lokalitě, ale mají také krajinotvorné funkce,“ vysvětlil ředitel VLS Petr Král.

Zaniklá vodní díla

V Ralsku se lesníci soustředí na obnovu historických vodních děl, která zanikla v poválečných letech, kdy kraj opustili lidé a vznikl zde výcvikový prostor pro armádu. V minulosti takto obnovili například Hradčanskou kaskádu.

Napříč republikou vznikne ve vojenských lesích na dvacet malých rybníčků a nádrží, které mají pomoci přírodě v době klimatických změn. Kromě Ralska budou lesníci investovat do vodních děl na Drahanské vrchovině, v Brdech nebo na Šumavě. Na program Živá voda, na který v první vlně šlo v letech 2015 2017 sto milionů korun, dá podnik tentokrát 73 milionů. Využít chce evropské dotace.

Krajské dotace

Projekty, které pomohou zajistit dostatek podzemní i povrchové vody, podpoří letos nově také Liberecký kraj. O peníze mohou žádat obce, neziskovky, ale i jednotlivci. V novém dotačním programu je připraveno šest milionů korun, peníze by měly jít například na vybudování či obnovu tůní, malých vodních nádrží, revitalizaci drobných vodních toků, přerušení meliorací či výsadbu remízků.

„Podpoříme i takzvaná zeleno-modrá opatření v obcích a městech, aby dešťová voda neutíkala rychle kanalizací, ale vsákla se do půdy, a zajistila tak dostatek vláhy pro městskou zeleň, a tím i příjemné klima v letních měsících. Jelikož množství dešťových srážek neovlivníme, tak je třeba se zaměřit na to, abychom zvýšili schopnost zdejší krajiny zadržovat vodu,“ uvedl Jiří Löffelmann, člen rady kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova.

Žadatelé mohou získat od 70 tisíc do jednoho milionu korun. Minimálně prvním třiceti žadatelům kraj poskytne také pět hodin poradenství zdarma. „Podle předběžných informací ze strany místních obcí se už řada projektů k zadržení vody v krajině připravuje a kraj je podpoří,“ doplnil Jiří Löffelmann.

Potřebné informace měla přinést i konference, která se v úterý konala v budově krajského úřadu. Na otázku, jak zadržet vodu v krajině, odpovídal například uznávaný odborník revitalizace vodních toků Tomáš Just, krajinářský architekt Přemysl Krejčiřík zase představil unikátní projekt revitalizace lužní krajiny v Oboře Obelisk.

Autor: Petra Hámová

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info