Změna pravidel pro lesní hospodáře v národní přírodní rezervaci Rejvíz

Právě v těchto dnech nastavila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR nová pravidla pro ochranu lesa v národní přírodní rezervaci Rejvíz v CHKO Jeseníky. Důvodem je významná gradace kůrovců v okolních hospodářských lesích, ale i meziroční zvýšení kůrovcové populace uvnitř rezervace.

„Máme v ruce aktuální výsledky vyhodnocení vývoje kůrovce v okolních hospodářských smrčinách, ale i ve vlastní rezervaci z posledních let, založené na leteckém snímkování i podrobném terénním monitoringu. Ty ukazují více než pětinásobný nárůst počtu kůrovcových stromů mezi lety 2017 a 2018. Vyhodnotili jsme, že za těchto okolností je neefektivní dále pokračovat v provádění šetrných asanačních zásahů. Na více než 85 % jádrového území rezervace (240 ha) již proto nebude nadále prodlužována výjimka z ochranných podmínek rezervace a proti kůrovcům se zde nebude zasahovat,“ vysvětluje Petr Šaj z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Jeseníky.

Asanace kůrovcem napadených stromů v omezeném rozsahu může probíhat pouze v okrajovém přibližně 80-150 m širokém pásu v návaznosti na hospodářské lesy sousedního vlastníka a to bez použití chemických přípravků a stejně jako dosud - s ponecháním veškerého dřeva na místě.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR řeší průběžně ve spolupráci s Lesy ČR, s. p. zajištění bezpečnosti návštěvníků při pohybu na území rezervace, zejména  kácení rizikových souší podél turistických stezek.

 

Kontakt:

Petr Šaj, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí Správy CHKO Jeseníky, e:mail: petr.saj@nature.cz, tel: 724 800 937

Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, e-mail: karolina.sulova@nature.cz, tel: 724102406

 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – www.nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz.

Kaplanova 1931/1, Praha 11 – Chodov, 148 00, telefon 283 069 242, e-mail: aopkcr@nature.cz

 

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info