Sedláci jasně podporují požadavky veřejnosti na změny v české politice

Nejen ohrožení důvěryhodnosti českého zemědělství a potažmo celé České republiky, které je přímým důsledkem řady ostudných kauz plynoucích ze systémového a dlouhodobého střetu zájmů předsedy vlády Andreje Babiše, vede české sedláky sdružené v Asociaci soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) k jednoznačnému stanovisku. Aktivně se tak připojují k postojům široké veřejnosti organizované spolkem „Milion chvilek pro demokracii“ a k výzvě na odstoupení současného předsedy vlády a zúčastní se nedělní demonstrace na pražské Letné. Uvedené stanovisko vzešlo ze zasedání 21. Valné hromady ASZ ČR, která se konala ve čtvrtek 13. června v Pelhřimově.

Asociace soukromého zemědělství ČR jménem více než 7,5 tisíce svých členů - sedláků a dalších venkovských subjektů sdružených v celkem 50 organizacích proto vyzývá ve svém usnesení všechny poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby konečně přijali svou odpovědnost a zamezili dalšímu poškozování jména ČR a zájmu jejích obyvatel. Apeluje také na Ministerstvo zemědělství, aby na základě zjištění evropských auditů jasně vyhodnotilo příčiny současné situace a přijalo adekvátní opatření. Současný stav, kdy se premiér a jeho vláda tváří, že je vše v pořádku, přestože prokazatelně není, snižuje respekt a oslabuje pozici České republiky například při vyjednání dobrých podmínek Společné zemědělské politiky EU po roce 2021, což se citelně dotýká desítek tisíc zemědělců v ČR.

Sedláci z ASZ ČR hospodařící převážně na rodinných farmách současně předkládají strategický požadavek, aby zejména Ministerstvo zemědělství přestalo nadále podporovat stávající model zemědělské výroby, který historicky vychází z násilně kolektivizovaného venkova a principiálně vytváří podmínky pro supervelké agrární holdingy v desítkách tisíc hektarů. Tento model evidentně poškozuje přírodní zdroje, venkov i krajinu a tím snižuje prostor pro budoucí generace a naopak může být, jak je i patrno z auditních zpráv, rizikem zneužití prostředků daňových poplatníků, přičemž nic z toho není ve veřejném zájmu.

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info