Posčítáno: vzácného hvozdíku písečného českého kvete oproti předloňsku dvojnásobek

Letošní sčítání kriticky ohrožené rostliny – hvozdíku písečného českého – potvrdilo, že záchranný program pro tento kriticky ohrožený druh je úspěšný. Hvozdík roste na jediném místě na světě, v národní přírodní památce Kleneč nedaleko hory Říp. V roce 2005 tu přežívalo posledních dvě stě trsů. Letos tu experti našli zhruba 3800 kvetoucích rostlinek, dvojnásobek předloňského počtu, kdy sčítání proběhlo naposledy. Záchranný program, který má zajistit, aby hvozdík z přírody úplně nezmizel [1], koordinuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 

„Hvozdík potřebuje poměrně specifické podmínky. Vyhovují mu nezastíněné písčité plochy, které ale z naší krajiny skoro zmizely. Dříve jejich zarůstání bránila pastva a občasné vypalování, postupně ale zarostly travou a náletem, nebo byly zalesněny akátem či borovicí. Součástí záchranného programu tedy je obnova právě takového prostředí,“ vysvětluje Jiří Bělohoubek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Základem péče je pravidelné kosení, narušování drnu a odstraňování semenáčků dřevin. Zásadní je postupné strhávání humusu na povrchu, protože na obnažené štěrkopískové ploše hvozdík lépe klíčí a rychleji se šíří. 

„Za posledních deset let jsme třikrát strhávali půdní povrch, aby se rostliny mohly obnovenou písčinou lépe šířit, na vzdálenější místa vyséváme semena. To, že se počty této krásné rostlinky zvyšují, ukazuje, že jdeme správnou cestou,“ dodává Jiří Bělohoubek. 

Záchranný program ale neprospívá jen hvozdíku. Obnova písčin svědčí například četným druhům hmyzu, který v intenzivně obhospodařované krajině nemá vhodné podmínky. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v současné době koordinuje osm záchranných programů pro vzácné druhy živočichů a rostlin [2]. Další se připravují. 

Poznámky: 

[1] Více na http://www.zachranneprogramy.cz/hvozdik-pisecny-cesky/ 

[2] Více na  http://www.zachranneprogramy.cz/ 

Kontakt: 

Jiří Bělohoubek, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, e-mail: jiri.belohoubek@nature.cz, 

Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, e-mail karolina.sulova@nature.cz

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info