Protihlukové stěny bez pruhových polepů znamenají pro letící ptáky často úhyn. ČIŽP a ŘSD kontrolovaly polepy protihlukových stěn podél komunikací v Moravskoslezském kraji

Inspektoři z oddělení ochrany přírody České inspekce životního prostředí v Ostravě provedli v průběhu roku 2017 a 2018 rozsáhlou kontrolní akci. Zaměřena byla na možné střety ptáků s protihlukovými stěnami podél dálnic, rychlostních komunikací a silnic první třídy na území Moravskoslezského kraje.

Za účasti pracovníků Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) bylo zkontrolováno 35 průhledných stěn, které byly buď polepeny jen siluetami dravých ptáků, nebo nebyly polepeny vůbec. U těchto stěn byly nalezeny desítky uhynulých ptáků, zejména pěvců. Zkontrolovány byly také čtyři stěny s pruhovými polepy. „Tyto kontroly potvrdily předpoklad, že protihlukové stěny bez pruhových polepů či matných „antigraffiti“ polepů znamenají pro letící ptáky značené nebezpečí, kdežto u stěn s pruhovými polepy je nebezpečí nárazu takřka úplně eliminováno,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Inspekce na základě těchto zjištění vyzvala ŘSD k přijetí opatření, která by zamezila střetu ptáků s průhlednými protihlukovými stěnami. Tedy zajistit viditelnost transparentních protihlukových stěn, které dosud nebyly opatřeny svislými pruhovými polepy nebo matnou „antigraffiti úpravou“, podle technických podmínek schválených Ministerstvem dopravy.

„V lednu 2019 jsme provedli další šetření, které ukázalo, že až na několik úseků, které byly s ČIŽP předem projednány, ŘSD opatření provedlo. Nepolepené stěny budou realizovány v průběhu roku 2019,“ doplnil Geuss.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info