Vyjádření ÚKZÚZ k šetření v souvislosti s otravami živočichů pro podezření z neohlášené aplikace rodenticidů

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) obdržel od Státní veterinární správy (SVS) informace o výsledcích rozborů vzorků uhynulých zajíců a bažantů. Jednalo se celkem o 8 vzorků, kdy byly v tělech nalezeny zbytky fosfanu, což může svědčit o požití jedu na hlodavce.

Vzorky pocházely z lokalit Tuřany, Šlapanice a Žatčany. Ve dvou případech byly vzorky odebrány inspektory SVS, v ostatních případech požádaly o rozbory myslivecká sdružení. V současné době ÚKZÚZ v rámci kontrolní činnosti provádí šetření v souvislosti s otravami živočichů pro podezření z neohlášené aplikace rodenticidů na podnět mysliveckého sdružení v k. ú.  Šlapanice a na podnět Policie ČR v k. ú. Tuřany. Oba podněty nyní prošetřují inspektoři ÚKZÚZ s tím, že pokud bude shledáno a prokázáno případné porušení legislativy, bude s kontrolovanými subjekty zahájeno správní řízení.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info