Čeští experti budou v Zambii zjišťovat, kde jsou vhodné podmínky pro ekoturismus

Odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a České zemědělské univerzity vyhodnotí podmínky pro vybudování nového střediska ekoturistiky ve třech zambijskou stranou vybraných národních parcích (Kafue, Sioma Ngwezi, Dolní Zambezi). Pro nejvhodnější místo bude zpracována i studie proveditelnosti. Výsledky budou známy do konce roku 2019. O zpracování studie požádalo českou stranu Ministerstvo turismu a umění Zambie.

„Rozvoj ekoturismu v zambijských podmínkách přispěje k ochraně zdejší přírody, ale i hospodářskému rozvoji celých regionů. Naší podmínkou je samozřejmě zapojení místních komunit,“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

 „Předpokládáme také zapojení českých a zambijských studentů do výzkumu zdejší přírody a pravidelnou výměnu zkušeností mezi profesionálními ochránci přírody a akademickými pracovišti obou zemí,“ zdůrazňuje Vladimir Bejček, děkan Fakulty životního prostředí ČZU.

Projekt rozvojové pomoci Zambii v rámci smlouvy s Českou rozvojovou agenturou realizuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze.  Česká rozvojová agentura na něj vyčlenila 460 000 Kč.

 

Kontakt:

Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, e-mail: karolina.sulova@nature.cz, tel: 724 102 406

 

 

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info