Podpora nákupu půdy je pro sedláky prioritou

Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) se na počátku října obrátila dopisem na ministra zemědělství Miroslava Tomana s dotazem týkajícím se Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF), speciálně pak programů Zemědělec a Podpora nákupu půdy.

Tato dvě výše zmíněná dotační opatření by měla být z hlediska dlouhodobého udržitelného hospodaření a ochrany přírodních zdrojů pro ministerstvo zemědělství prioritou, neboť půda je základním výrobním prostředkem každého zemědělského podnikatele. Jelikož je ale v současné době program Podpora nákupu půdy pro příjem žádostí uzavřen, směřoval dotaz ze strany ASZ ČR na jeho znovuotevření a výši alokované částky, s níž by mohli zemědělci počítat.

Asociace považuje za nezbytné, aby byla ze strany státu tato podpora obnovena co nejdříve. Sedláci mají za to, že je v širším společenském zájmu, aby mohli hospodařit na vlastní půdě, pečovat o ni, jak nejlépe umí a přispět tak k udržování české krajiny a zajištění potravinové bezpečnosti. Bez jistoty vlastní půdy navíc není možné účinně plánovat další investice vedoucí k rozvoji rodinných farem.

 

Mediální oddělení ASZ ČR

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info