Přihlášky k OCH do 2. turnusu jen do konce října

Koncem července letošního roku byla schválena úprava metodiky pro testování mladých býků masných plemen skotu, na kterou navázala změna sazebníku poplatků spojených s odchovem býků. Připomínáme proto všem chovatelům, kteří mají v úmyslu přihlásit býčka do odchovu u chovatele (OCH), že přihlášku do 2. turnusu (býci narození leden až březen) je nutné zaslat nejpozději do 31. října 2019 s tím, že přihláška se stane platnou až v okamžiku úhrady faktury, která vám s v souladu s novým sazebníkem bude účtována ještě před zahájením odchovu. Faktura musí být uhrazena ve splatnosti dané účetním dokladem, v opačném případě ČSCHMS vyškrtne býka z odchovu.

Poplatky za přihlášení býků k odchovu u chovatele: (výňatek ze sazebníku)

• paušální poplatek za přihlášení býků k OCH do 5 ks včetně: 2500 Kč/turnus

• poplatek za přihlášení 6. a každého dalšího býka k OCH: 500 Kč/býk

Termíny uzávěry pro přihlášení býků do OCH:

• 1. turnus (býci narození říjen až prosinec): do 31.8.

• 2. turnus (býci narození leden až březen): do 31.10.

• 3. turnus (býci narození duben až červen): do 31.12.

• 4. turnus (býci narození červenec až září): do 30.4.

Dokumenty ke stažení:

• Metodika pro odchov a zkoušky vlastní užitkovosti býků masných plemen ZDE (pdf soubor)

• Sazebník poplatků ČSCHMS a PK ZDE (pdf soubor)

• Přihláška býka k OCH ZDE (doc soubor)

• Podmínky pro naskladnění býčků ZDE

 

Kamil Malát

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info