Počet býků přihlášených k odchovu u chovatele

Na konci října byla uzávěrka pro přihlášení mladých býčků do druhého turnusu domácího odchovu roku 2020. Do něj chovatelé nahlásili celkem 432 býků narozených v období leden až březen. Aby se stala zaslaná přihláška k odchovu platnou a závaznou, je třeba včas uhradit poplatek spojený s nahlášením býků. Faktura bude všem chovatelům spolu se seznamem ušních čísel přihlášených býků během tohoto týdne odeslána emailem. Pokud nebude v termínu splatnosti uhrazena, vyškrtne ČSCHMS v souladu s Metodikou pro odchov býků býka z odchovu resp. neprovede jeho výběr do plemenitby.

Připomínáme, že prvního turnusu 2020, do něhož bylo k domácímu odchovu nahlášeno celkem 81 býčků, se tato změna netýká, neboť tito býčci byli přihlášeni ještě podle "starých" pravidel - tedy ještě před úpravou sazebníku, která byla schválena až na konci září 2019. U těchto býků tedy bude vybíráno postaru 500 Kč/býk a to až po provedení výběru býka. Nový způsob výběru poplatků (před zahájením domácího odchovu) platí až pro býky přihlašované k OCH do druhého a všech následujících turnusů.

Poplatky za přihlášení býků k odchovu u chovatele: (výňatek ze sazebníku)

• paušální poplatek za přihlášení býků k OCH do 5 ks včetně: 2500 Kč/turnus

• poplatek za přihlášení 6. a každého dalšího býka k OCH: 500 Kč/býk

Termíny uzávěry pro přihlášení býků do OCH:

• 1. turnus (býci narození říjen až prosinec): do 31.8.

• 2. turnus (býci narození leden až březen): do 31.10.

• 3. turnus (býci narození duben až červen): do 31.12.

• 4. turnus (býci narození červenec až září): do 30.4.

Dokumenty ke stažení:

• Metodika pro odchov a zkoušky vlastní užitkovosti býků masných plemen ZDE (pdf soubor)

• Sazebník poplatků ČSCHMS a PK ZDE (pdf soubor)

• Přihláška býka k OCH ZDE (doc soubor)

• Podmínky pro naskladnění býčků ZDE

 

Kamil Malát

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info