Úřad potvrdil kácení. Zachrání vzácný topol petice?

Kácení vzácného topolu černého u jezu poblíž Louckého kláštera ve Znojmě potvrdil v těchto dnech krajský úřad. K záchraně stromu vznikla petice.

Kácení stromu kvůli opravě jezu se pokoušeli zabránit podnětem ke krajskému úřadu členové znojemského Okrašlovacího spolku. „K zahájení dalšího řízení není důvod. Úřad nicméně chápe snahu o zachování kriticky ohrožené dřeviny. Topol černý lze úspěšně množit řízkováním,“ napsal v rozhodnutí vedoucí krajského odboru životního prostředí František Havíř. Spolku doporučil řízky po dohodě s Povodím Moravy odebrat.

K záchraně stromu nyní vznikla petice. „Tento strom je natolik jedinečný a důvod k pokácení je natolik neopodstatněný, že trváme na tom, aby byl strom zachráněn,“ uvedl Otto Bouda, předseda Okrašlovacího spolku, který petici připravil.

Podle Povodí Moravy kácení nevyhnutelné kvůli opravě památkově chráněného jezu. „Památkově chráněný jez musíme kompletně opravit, včetně rozebrání a nového postavení pravobřežní zdi. V ní dochází k rozsáhlým průsakům způsobeným právě kořeny topolu a akátu. Bez jejich pokácení nelze opravu technicky provést,“ zdůraznil mluvčí Povodí Petr Chmelař.

Nutná oprava jezu

Jak dodal, oprava jezu je nutná. „Jez je ve špatném technickém stavu, při povodňových průtocích hrozí jeho značné narušení a rozebrání. Proto je nutné provést kompletní opravu,“ poukázal mluvčí s tím, že vydané povolení strom pokácet ukládá Povodí vysázet stovku nových stromů.

Strom označil za cenný botanik Radomír Němec. „Je to jeden z posledních mohykánů svého druhu na Znojemsku a zřejmě jediný na dohled od Znojma. Topoly černé přitom byly vždy součástí porostů nivy řeky Dyje, do budoucna už tomu tak ale nemusí být. Z naší krajiny postupně mizí s tím, jak postupně dožívají a jsou vytlačováni konkurenčně silnějšími nepůvodními topoly kanadskými. Mladé jedince topolu černého prakticky nenacházíme,“ řekl Němec. 

 

Autor: Martin Moštěk

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info