CHKO Brdy má novou naučnou stezku

Návštěvníky provede turisticky oblíbeným okolím Padrťských rybníků.

„Stezka má celkem třináct zastavení, čtyři klasické velké informační panely a devět malých kovových, které jsou netradičně umístěny na solitérních kamenech. Nechtěli jsme totiž zasahovat do kouzla zdejší nezastavěné krajiny. Malé tabule se věnují především brdské přírodě, velké najdete na místech, kde dříve stávaly vesnice Padrť, Přední a Zadní Záběhlá a Kolvín,“ vysvětluje Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Brdy.

Panely i tabule jsou doplněny QR kódy, pod kterými se skrývají další rozšiřující informace ke každému tématu, například kroniky zaniklých obcí. Protože Brdy jsou odlehlou a členitou krajinou, může se stát, že signál mobilních operátorů potřebný k zobrazení obsahu QR kódů nebude u všech zastavení k dispozici. Mnohdy ale stačí po načtení QR kódu popojít pár kroků a obsah se zobrazí. V obzvláště nepříznivých podmínkách lze QR načíst do svého mobilního zařízení a obsah prohlédnout doma. Jednotlivá zastavení stezky je možné procházet v libovolném pořadí, návštěvníci si mohou sami vybrat, kde na stezku nastoupí a kolik zastavení si prohlédnou.

Naučná stezka Okolím Padrťských rybníků, která naplňuje interpretační plán CHKO Brdy, byla vytvořena AOPK ČR, Správou CHKO Brdy. Podílela se na ní i celá řada dalších subjektů [1]. 

Poznámky:

[1] Za spolupráci proto AOPK ČR, Správa CHKO Brdy děkuje obcím Věšín, Skořice a Strašice a Vojenským lesům a statkům. Za cenné rady a korektury Hornickému muzeu Příbram, konkrétně řediteli PaedDr. Josefu Velflovi, Muzeu Středních Brd Strašice, konkrétně vedoucímu RNDr. Martinu Langovi a Mgr. Tomáši Makajovi a Svazu vyhnanců z Brd, konkrétně předsedovi Miloslavu Čejkovi (rodák ze Záběhlé). Za poskytnutí grafik Jana Čáky pak děkuje jeho dcerám Aleně Čákové a PhDr. Janě Kozákové. Za poskytnutí 3D rekonstrukce obce Padrtě Přírodovědecké fakultě UK, konkrétně doc. RNDr. Přemyslu Štychovi, Ph.D. a Mgr. Janu Jelénkovi, za fotografie 13. dělostřeleckému pluku Jaselskému, konkrétně panu Ivu Belšánovi.

Kontakt:

Bohumil Fišer, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí Správy CHKO Brdy, e-mail bohumil.fiser@nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – www.nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz.

Kaplanova 1931/1, Praha 11 – Chodov, 148 00, telefon 283 069 242, e-mail: aopkcr@nature.cz

 

 

Tisk

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info