Vystavme zelenou kartu rodinným farmám

Zemědělství, životní prostředí a energetika, to byla hlavní témata, která rezonovala na odborném semináři Občanské demokratické strany (ODS), který nesl název „Zelená karta“ a uskutečnil se 27. listopadu v prostorách Senátu Parlamentu ČR. Za ASZ ČR přijal pozvání předseda Jaroslav Šebek, jenž při této příležitosti představil dlouhodobé postoje a priority naší stavovské profesní organizace, která zastupuje několik tisíc občanů působících a žijících na českém venkově. K diskusnímu setkání mezi sedláky a zástupci ODS došlo také v dubnu letošního roku, kdy předseda této politické strany, Petr Fiala, navštívil dvě hospodářství členů Asociace v regionech ASZ Kolín, Nymburk, Kutná Hora a ASZ Praha.

Už tam se spolu s Veronikou Vrecionovou, coby dnešní členkou zemědělského výboru Evropského parlamentu, vypravil za účelem lépe poznat potřeby sedláků na venkově, jejich názory a prodiskutovat s nimi otázky týkající se zemědělství, podnikání, byrokracie a životního prostředí. Všichni přítomní se tehdy shodli, že je nutné, aby v rámci nového nastavení budoucí Společné zemědělské politiky v Evropě došlo k výraznému omezení dotací pro velké agrokomplexy s často nejasným vlastnickým pozadím a naopak k větší podpoře rodinných farem, které jsou základními producenty zdravých potravin a nositeli života na venkově po celém světě.

V podobném duchu se neslo i listopadové setkání, které organizoval senátor Miloš Vystrčil, coby garant zemědělské a environmentální politiky v ODS. ASZ ČR na něm dostala šanci představit svůj koncept rodinných farem širšímu plénu členů ODS a dalším odborníkům, kteří se pracovního semináře zúčastnili, a diskutovat s nimi o potřebných krocích, co je třeba udělat, aby došlo k „uzdravení“ české krajiny a venkova. Hovořilo se rovněž o extrémních výkyvech počasí a jejich co nejlepší prevenci, oblasti životního prostředí, která je v těsné vazbě se zemědělstvím, aktuálním dění na půdě Evropského parlamentu nebo například o odpadovém hospodářství. Předseda ASZ ČR přítomným politikům zdůraznil také nutnost koncepční podpory při přípravě legislativy a dotačních podmínek právě subjektům, které jsou generačně spjaté s místem, kde hospodaří a chtějí dál udržitelně žít, což předpokládá mimo jiné i důstojné příjmy za jejich práci.

V těchto setkáních se zástupci ODS a dalších demokratických politických stran (aktuálně např. STAN, Piráti a TOP09 či KDU-ČSL) bychom rádi pokračovali i nadále, neboť jsou pro nás příležitostí představit naše zkušenosti, potřeby sedláků a připomenout naši zákonodárcům, že oni jsou tu pro lidi a budoucí generace, a jejich rozhodnutí se přímo či nepřímo dotýkají životů milionů lidí žijících v naší zemi, a to třeba i na venkově či rodinné farmě.

Mediální oddělení ASZ ČR

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info