Staňte se vítězi Soutěže mladých evropských farmářů 2020!

Je již tradicí, že Asociace soukromého zemědělství ČR každoročně pořádá soutěž o nejlepší Farmu roku, jejíž slavnostní vyhlášení probíhá vždy v předvánočním čase. Nyní se však mají naši členové vůbec poprvé možnost přihlásit i do celoevropské soutěže pro mladé farmáře do 40 let, Soutěže mladých evropských farmářů 2020, kterou již několik let organizuje Evropská lidová strana (EPP) Evropského parlamentu.

Za Českou republiku nad ní převzala záštitu europoslankyně Michaela Šojdrová, která se dlouhodobě zajímá o situaci okolo rodinných farem v celé Evropě. V letošním roce se rovněž zúčastnila mezinárodní konference k tomuto tématu, kterou naše organizace uspořádala na podzim v Telči. Proč tedy neukázat, že i v Česku existují úspěšné rodinné farmy, které mají co nabídnout a mohou být inspirací i pro ostatní zemědělce?

Soutěž má dvě úrovně – národní a celoevropskou. Mladí farmáři do 40 let mohou své štěstí zkusit ve třech různých kategoriích:

„Digitální šampion v zemědělství“: zde jde především o prezentaci aplikace a šíření nových technologií a (nebo) inovativních zemědělských postupů;

„Ekologicky udržitelný šampion v zemědělství“: v této kategorii je kladen důraz na uplatňování environmentálních a klimatických postupů prospěšných pro biologickou rozmanitost a ochranu ekosystémů (nejen) na farmě;

„Mistr potravin v zemědělství“: tato kategorie je vhodná pro ty z vás, jež se zabývají uváděním potravinářských výrobků na trh a (nebo) uplatňováním podnikatelských nápadů v jednom nebo více krocích potravinového systému (výroba, zpracování, balení, distribuce, spotřeba a likvidace potravin).

Asistentka europoslankyně Šojdrové přijala pozvání na Valnou hromadu Klubu mladých farmářů ASZ ČR, která se konala 19. prosince 2019, kde osobně seznámila přítomné s celým konceptem soutěže a možnostmi, jak se do ní přihlásit.

Pro shrnutí:

věk farmáře musí být do 40 let

je třeba vyplnit formulář

a natočit krátké (přibližně dvouminutové) video v českém či anglickém jazyce (znalost Aj není nutná, o případné titulky k videu či jeho úpravy se postará sekretariát europoslankyně Michaely Šojdrové).

Soutěží se o hodnotné ceny. Uzávěrka pro příjem přihlášek je 6. února 2020. Podrobné informace o soutěži, pravidla a formulář vám zašle obratem Radka Švecová, stačí ji kontaktovat na této e-mailové adrese: radka.svecova@asz.cz. Na tuto adresu rovněž zasílejte již vyplněnou přihlášku s videem.

Příklad videa, které bylo podáváno spolu s přihláškou do soutěže: https://www.youtube.com/watch?v=ErxBpsKd5RA&list=PL4M1gNjQn4ADKEWOSEuj2jF_uCV9RtDkW

Soutěž mladých evropských farmářů 2020 je skvělou možností propagace vaší farmy, ASZ ČR a rodinných farem z České republiky na evropské úrovni. A jsme si jistí, že v našich řadách je mnoho členů, kteří jsou ideálními adepty pro účast v této soutěži s velkou nadějí na úspěch. Pokud zvažujete účast, neváhejte a přihlaste se! Slavnostní vyhlášení vítězů evropského kola soutěže proběhne 26. března 2020 na Kongresu mladých farmářů v Bruselu.

Hlavní kancelář ASZ ČR

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info