Navrhovaná novela zákona o daních z příjmů omezuje vlastnické právo

Důsledky novely zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jejímž cílem je osvobození od daně příjmů v případě prodeje nemovitostí až po 15 letech, budou mít podle Asociace soukromého zemědělství ČR zásadní a negativní dopad nejen do českého zemědělství. Výsledkem takového kroku totiž bude výrazné omezení nakládání s vlastním majetkem a v praxi pak zakonzervování trhu s půdou.

ASZ ČR zdůrazňuje, že prodej či nákup nemovitostí, a to ani bytů, nelze automaticky pokládat za spekulativní akt, jak to novela předpokládá. Považujeme proto navrženou změnu za nepřijatelné vměšování státu do vlastnického práva nejen u zemědělské půdy, ale prakticky jakýchkoliv nemovitostí, a do trhu s nimi. Navrhovaný krok logicky ovlivní rozhodování o investicích do nemovitého majetku, například do zemědělské půdy, což se může projevit mimo jiné v poklesu zájmu o zlepšování kvality půdy.

Pokud by byla navrhovaná novela přijata, výrazně se tím také omezí možnost nákupu půdy pro nové, mladé a začínající zemědělce, a tedy potřebná generační výměnu v oboru, který trpí stále se zvyšující věkovou hranicí současných hospodářů podnikajících na zemědělské půdě. Lze také předpokládat, že pandemie koronaviru donutí některé vlastníky půdy prodat tento svůj majetek jako jedinou možnost nahradit propad příjmů v souvislosti s regulacemi, které nevratným způsobem ovlivnily jejich ekonomickou situaci. Ve vlastnictví zemědělské půdy a struktuře českého zemědělství lze kromě toho, právě v souvislosti s pandemií koronaviru, očekávat rychlejší změny, jimž ovšem navrhovaná novela brání a znesnadňuje je.

Navíc daňová novela je ministerstvem financí prezentována jako odstranění legislativně-technických problémů, což ale rozhodně není tento případ. Návrh tohoto prodloužení s obrovským dopadem na všechny vlastníky nemovitostí není v důvodové zprávě ani věcně odůvodněn. ASZ ČR proto zásadně odmítá návrh na toto prodloužení lhůty pro osvobození od daně z příjmů při prodeji nemovitostí a požádalo ministerstvo financí, aby ponechalo v platnosti rozumnou a dlouhodobě zavedenou lhůtu 5 let.

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info