Uzávěrka přihlášek do třetího ročníku programu Pestrá krajina je za dveřmi

Blíží se uzávěrka již třetího ročníku programu Asociace soukromého zemědělství ČR Pestrá krajina, která je stanovena na 31. květen 2020. Šanci uspět a být do programu zařazeni, mají nejen hospodáři, kteří aktivně ve svém okolí obnovují různé prvky, jež se za dlouhá desetiletí z krajiny často vytratily, jako jsou mokřady, remízky či aleje. Naopak se do něj mohou přihlásit i vcelku běžným způsobem hospodařící sedláci, kterým není lhostejný stav jejich pozemků a k ochraně prostředí přispívají i na první pohled méně viditelným způsobem, jako je pěstování méně častých druhů plodin, šetrné nakládání s půdou, dělení půdních bloků či obnova drobných sakrálních staveb. O všech těchto příkladech budeme velmi rádi informovat veřejnost, aby mohly posloužit jako inspirace nejen pro další sedláky, ale i pro ostatní obyvatele venkova.

Pokud tedy máte pocit, že jakýmkoliv způsobem přispíváte k pestrosti krajiny, můžete se do programu Pestrá krajina do konce května přihlásit. Podmínkou účasti je pouze členství v regionální ASZ či členském spolku a nominace předsedou vašeho spolku. Veškeré podrobnosti včetně pravidel, složení komise a přihlášky naleznete zde: https://www.asz.cz/cs/program-pestra-krajina/.

V průběhu července a srpna pak bude probíhat hodnocení jednotlivých přihlášených projektů komisí složenou nejen ze sedláků, ale i z předních odborníků na široké spektrum souvisejících témat, kteří se zároveň podíleli na tvorbě pravidel. Hlavní myšlenkou programu Pestrá krajina opět zůstává snaha poukázat na fakt, že řešení problémů v krajině může spočívat zejména v návratu sedláka na vesnici. V podstatě pouze ten může odpovědně, s dlouhodobou vizí a podle znalostí lokality uplatňovat konkrétní vhodná řešení, jejichž nezbytnou podmínkou rozhodně nejsou evropské či jiné dotace. Cílem je uchopit program nejen jako propagaci šetrných postupů v krajině, ale zároveň jako zdroj teoretických, srozumitelně podaných informací a rad, jak tato opatření navrhnout a zrealizovat.

Hlavní kancelář ASZ ČR

Přihláška_Pestrá krajina.doc

Přihláška_Pestrá krajina.pdf

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info