Šebek: Nejlepší recept na udržitelné zemědělství je podpora rodinných farem

Pokud se v zemědělství podpoří přirozené hospodaření prostřednictvím rodinných farem, nemusí se vymýšlet nové regulace a povinnosti, které by zajistily udržitelnost. V ranním vysílání Českého rozhlasu Plus to uvedl předseda Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) Jaroslav Šebek v reakci na úmysl Evropské komise, která dnes představila plán přechodu na udržitelné zemědělství a produkci potravin v EU.

Podle Jaroslava Šebka je udržitelné zemědělství jediné možné, musí být ale vyvážené jak z hlediska ekonomických, tak environmentálních zájmů. Zásadní je ale podle něj ještě další rovina, která se příliš nezmiňuje, ale jež je také důležitá - totiž, aby v zemědělství pracovali lidé, které toto povolání baví. Přílišná byrokracie a nařízení, podle nichž se má sedlák při svém hospodaření řídit, jde však podle něj ve svém důsledku proti udržitelnému zemědělství. „Může to vést ke ztrátě zájmu sedláka, který je ke svému podnikání motivován právě určitou svobodou tohoto povolání a tím, že pracuje na své půdě a že jí také rozumí, protože v tom místě žije,“ zdůraznil Jaroslav Šebek. Díky tomu pak dokáže udělat potřebné kroky k udržitelnému zemědělství lépe než ministerský úředník.

Model rodinných farem je podle Jaroslava Šebka pro udržitelné zemědělství nejvhodnější. V České republice je ale problém, že v něm působí malý počet obrovských podniků s výměrou obhospodařované půdy v řádu několika tisíc hektarů, a na druhé straně velký počet menších a středních podniků na bázi rodinných farem, které dohromady hospodaří na zhruba 35 procentech zemědělské půdy. „Přestože přitom Společná zemědělská politika EU z modelu rodinných farem vychází, v ČR a na Slovensku je zaměření zemědělské politiky vychýleno ve prospěch postsocialistického velkoplošného hospodaření, což je z hlediska udržitelnosti problém,“ konstatoval předseda ASZ ČR.

Ministerstvo zemědělství by si proto mělo více všímat potřeb rodinných farem, protože ty mají přirozenou motivaci hospodařit tak, aby rodiče předali hospodářství svým dětem a ty mohly podnikání opět dále rozvíjet. „Pokud bych tedy měl odpovědět na otázku, co může naše země udělat pro udržitelné zemědělství, tak bych řekl: Podpořme model rodinného hospodaření,“ uzavřel Jaroslav Šebek.  

Mediální oddělení ASZ ČR

Tisk

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info