Bez možnosti lovu zvěře majiteli a pachtýři půdy nelze zastavit rostoucí škody na polích a v lesích

Na právě zveřejněných číslech z myslivecké statistiky za rok 2019 se ukazuje, že myslivci nejsou dlouhodobě schopní omezovat stavy spárkaté zvěře, která nejvíce škodí v lesích a na polích na alespoň zvladatelnou úroveň, na které nebudou dál významně narůstat škody na biodiverzitě a škody hospodářské. Kupříkladu zemědělci a lesníci totiž v posledních letech počítají škody pravidelně v řádu několika miliard korun ročně, které musí hradit ze svých kapes. Je proto nutné umožnit odlov i majitelům a pachtýřům pozemků, na nichž myslivci zvěř chovají a provádí její odstřel. Vhodnou příležitostí k tomu je aktuálně projednávaná novela zákona o myslivosti.

Požadavek na zpřístupnění práva lovu zvěře vlastníkům a řádným uživatelům pozemků a další nutné změny myslivecké legislativy (např. snížení minimální výměry vlastní honitby, transparentní stanovení výše lovu podle míry škod či zásadní změna procesu zjišťování a vyřizování škodních událostí) společně požaduje osm významných zemědělských, ekologických a vlastnických organizací v České republice. Pokud se v tomto článku věnujeme především lesům, pak je třeba říci, že bez těchto změn se můžeme s pestrými lesy rozloučit, miliardy korun investované státem i soukromými subjekty do obnovy po uhynutí smrkových monokultur zejména po kůrovcové kalamitě budou vyhozené oknem.

Spárkatá zvěř totiž spase většinu mladých stromků. Podle poslední Inventarizace škod zvěří na lesním hospodářství České republiky (2015) bylo jejich celkové poškození 58,7 % – tj. o 15 % více než v roce 2010 – a odhaduje se, že od roku 2015 dochází k dalšímu nárůstu poškození mladých kultur. Ministerstvo zemědělství však oproti zvyklostem letos pravděpodobně nenechalo novou inventarizaci škod zpracovat. Listnáče a jedle jsou poškozované zvěři více než smrky – průměrně jich je poškozeno 64 %. Na polovině území ČR je poškozeno více než 75 % mladých listnáčů a jedlí, přičemž na čtvrtině území republiky jsou zvěří poškozené skoro všechny mladé listnáče a jedle (97,1 %).

Novela mysliveckého zákona je aktuálně v poslanecké sněmovně. Věřím, že poslanci odpovědně zváží potřeby české krajiny a dají zmíněné funkční nástroje do rukou těm, kteří se o lesy či zem. půdu starají a kteří logicky mají motivaci na jejich dobré kondici. 

26.8.2020, Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR

Potřebné odkazy: 

https://www.czso.cz/csu/czso/zakladni-udaje-o-honitbach-stavu-a-lovu-zvere-od-1-4-2019-do-31-3-2020 

https://www.czso.cz/documents/10180/122461942/10000520g01.pdf/

Graf - Odstřel srstnaté zvěře 

Odstřel srstnaté zvěře_graf.pdf

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info