Při vývozu dřeva do třetích zemí je důležitá účinnost ošetření proti škůdcům

ÚKZÚZ upozorňuje všechny vývozce neodkorněného dřeva (kulatiny) do Číny a dalších zemí na nutnost splnění všech fytosanitárních podmínek dovážejícího státu, především s ohledem na dostatečnou účinnost ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu.

S ohledem na splnění podmínek vývozu dřeva, především do Číny, je povolen k fumigaci kontejnerů se dřevem přípravek Phostoxin tablety. Jeho účinná látka je uvedena i v čínských fytosanitárních předpisech a zajišťuje dobrou účinnost. Vývozci při použití toto přípravku musí zajistit veškeré požadované podmínky fumigace, včetně označení kontejneru po aplikaci. Splnění podmínek bude ÚKZÚZ kontrolovat před vydáním rostlinolékařských osvědčení.

Další možností je využití přípravku EDN, kterým může být fumigováno dřevo na skládkách a poté může být vyváženo. Nelze fumigovat přímo kontejnery.  Nadále je možné využívat i postřik kmenů povolenými přípravky na ochranu rostlin, důležité je zajistit kvalitní ošetření ze všech stran kmenu a do postřikové kapaliny přidat barvivo z důvodu zajištění kontroly ošetření.Je možné využít i metodu MERKATA, kdy je však vždy nutné zhodnotit každý případ ošetření zvlášť (velikost skládky dřeva, dobu od ošetření atd.).

Rostlinolékařské osvědčení vydává ÚKZÚZ na základě provedeného šetření před vývozem a splnění podmínek stanovených dovážejícím státem. Ivan

Od začátku roku vydal ÚKZÚZ přes 5 tisíc rostlinolékařských osvědčení pro vývoz dřeva do zahraničí, což představuje kontrolu  30 tisíc kontejnerů.

Ivana Kršková, tisková mluvčí 

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info