Ze závěrečné konference agrolesnického projektu AGFOSY

Ve zcela novém Pavilonu tropického zemědělství v prostorách České zemědělské univerzity v Praze se na konci minulého týdne uskutečnila konference agrolesnického projektu AGFOSY. Tato akce, kterou pořádala Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) společně s Českým spolkem pro agrolesnictví (ČSAL), byla úspěšným zakončením dvouletého mezinárodního projektu v rámci programu Erasmus+, jehož byla ASZ ČR hlavním koordinátorem. Měla za cíl seznámit účastníky s výstupy tohoto projektu, představit jim příklady dobré agrolesnické praxe z ČR a informovat o novinkách ohledně podpor agrolesnických systémů v rámci nové Společné zemědělské politiky EU.

I přesto, že akce probíhala z důvodu koronavirových restrikcí v poměrně komorním duchu, podařilo se naplnit očekávání a podat návštěvníkům řadu zajímavých, ale hlavně praktických informací ze světa agrolesnictví.

Na úvod promluvili předsedové obou pořádajících organizací - Jaroslav Šebek za ASZ ČR a Bohdan Lojka z ČSAL. Shodli se na zdárné spolupráci všech zapojených organizací a důležitosti rodinných farem při zavádění agrolesnických opatření do praxe.

Po krátkém představení konkrétních výstupů projektu přišel na řadu online vstup Lenky Svobodové z Oddělení strategie environmentálních podpor PRV Ministerstva zemědělství, která ve své prezentaci stručně představila chystaný dotační titul na agrolesnické systémy v nové SZP EU.

Další částí konference, která vzbudila nejvíce pozitivních reakcí, pak byly prezentace člena Předsednictva ASZ ČR Radima Kotrby a člena ASZ Krnovska, Opavska Jiřího Michaliska, kteří účastníkům předali praktické rady a zkušenosti s agrolesnickými systémy, jež během několika let nasbírali. Ukázalo se, že začlenění agrolesnických prvků na zemědělské pozemky je nejen k přírodě šetrným opatřením, ale může také představovat plně rentabilní variantu hospodaření. Kromě ekonomického přínosu poskytuje mnoho dalších výhod jako například zvýšení biodiverzity, lepší koloběh a využití živin či zvýšení životní pohody pro chovaná hospodářská zvířata.

Neméně zajímavým bylo také vystoupení Jana Wegera z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, jenž pohovořil o výzkumu, který již od roku 2000 provádí na agrolesnickém pozemku soukromého zemědělce Jiřího Bartoše z Nové Olešné.

Na závěr měli účastníci možnost podiskutovat s odborníky, kteří ochotně zodpovídali jejich dotazy. 

Aktuální informace o výstupech projektu včetně všech vytvořených materiálů jsou zdarma k dispozici na webových stránkách https://www.agroforestrysystems.eu/cs/

Martina Snášelová, hlavní kancelář ASZ ČR

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info