Sedláci potřebují pro stabilitu svého podnikání předvídatelné vize

Jedním z mnoha témat, na které (i pod tlakem nezemědělské veřejnosti) reaguje legislativa EU, je snaha zlepšit podmínky pro chov hospodářských zvířat (animal welfare). S takovým trendem Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) souhlasí a většina sedláků tak v praxi na svých farmách již postupuje, a to i bez vymáhacích zákonů a vyhlášek. Podpora bezklecových systémů pro chov drůbeže je navíc ve svém důsledku i podporou tradičního, po všech stránkách osvědčeného a životnímu prostředí příznivého modelu zemědělství, které je typické pro menší a střední rodinné farmy.

Podle nedávného rozhodnutí naší Poslanecké sněmovny (a Senátem zatím nepotvrzeného) by měl být na území ČR zakázán klecový chov nosnic již od roku 2027. Tedy dříve, než bude takový zákaz platit v rámci celé EU. To na straně jedné zvýší riziko dovozů vajec do ČR ze zemí, kde takový zákaz platit nebude, na straně druhé ale mohou chovatelé nosnic v naší zemi získat oproti ostatním zemím náskok v odbytu takových vajec za předpokladu, že spotřebitelé budou skutečně vejce z bezklecových chovů preferovat.

Je třeba si přiznat, že již z průběhu jednání na úrovni EU před rokem 2012 ohledně klecových chovů bylo zřejmé, že chov slepic v tzv. obohacených klecích bude jenom určitý mezikrok k přechodu na neklecové formy chovů drůbeže a mnoho chovatelů v rámci EU na tento trend také již postupně zareagovalo. Bezklecové chovy ASZ ČR dlouhodobě podporuje, ovšem není vůbec přesvědčena o potřebě zákonného zákazu, který jde navíc nad rámec současné legislativy EU.

Diskuse o tom, jaké změny a od jakého data by se měly měnit podmínky pro chov drůbeže, považuje ASZ ČR za legitimní. Přijímané změny ale musí být předvídatelné a musí vycházet z nějaké dlouhodobé strategie, ne jen z „ad hoc“ politického rozhodnutí, které zcela jistě mělo navíc i jiná pozadí. Podnikání v zemědělství je kontinuální proces, který nelze bez následujících vícenákladů ukončit jako nějakou produkci šroubků, neboť jde o podnikání s živými organismy v měnící se krajině a v živém prostředí. Sedláci proto pro stabilitu svého podnikání potřebují dlouhodobé předvídatelné vize, které ale také reflektují změny ve společnosti a reálné, ne jen proklamované, požadavky spotřebitelů na kvalitu a strukturu produkovaných surovin. To lze ale zjistit především na základě skutečných změn nákupních zvyklostí spotřebitelů v naší zemi, tedy „ostrým testem“ na tuzemském trhu.

Z uvedeného důvodu ASZ ČR preferuje, nejen ohledně změn podmínek chovů nosnic, přirozenou restrukturalizaci nabídky zemědělských surovin a potravin z nich vyrobených, stejně jako postupné změny odbytových kanálů a způsobů prodeje potravin a zemědělských surovin. Řada členů ASZ ČR nabízí například vejce z bezklecových chovů již dnes, a tak, jak roste zájem spotřebitelů o tyto produkty, roste i počet chovatelů, kteří tento trend využívají. To se však zdaleka netýká jen produkce vajec, ale mnoha lokálních a selských potravin, jimž dávají spotřebitelé postupně stále větší přednost před anonymní produkcí nabízenou v supermarketech, aniž by k tomu byl třeba nějaký zákon. A to je tou nejlepší cestou, jak jít dál.

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info